Beierholm Køge

Medarbejderseminar for at udvikle trivsel, fælles forståelse og forbedre samværet
”Virkelig udbytterig dag! Morten er en fremragende underviser, og vi lærte en masse nyt om hinanden, selvom vi troede vi allerede kendte hinanden (…) Man var tvunget til at give noget af sig selv, mens man også skulle vise andre respekt. Kunne godt have sådan en dag noget oftere. Det var en god måde at fremme samarbejde og muligheder ved klodser.”
Medarbejdere, Beierholm Køge
Medarbejderseminaret havde til formål at udvikle trivsel, fælles forståelse og forbedre samværet blandt de 25 deltagende medarbejdere på tværs af Beierholm Køges afdelinger. Beierholm er en landsdækkende dansk statsautoriseret rådgivnings- og revisionsvirksomhedskæde, som har afdeling i Køge.

Proces

For mange virksomheder er medarbejderne det vigtigste aktiv, men manglende sammenhold kan udfordre og modarbejde hele udviklingen i virksomhed.

I den planlæggende dialog med teamet i Beierholm, der havde fået ansvar for dagen, drøftede vi grundigt hvilke mål de gerne så opfyldt for dagen. Hele afdelingen i Køge var etableret gennem fusion af tre forskellige revisionskontorer, som alle havde haft hver deres tilgang til værdier og kundehåndtering.

Dialogen med teamet dannede grundlag for en agenda med relevante temaer, som blev bearbejdet gennem dagens program. Det mest afgørende punkt var, at dagen blev brugt til at sørge for at alle ville føle sig som en del af Beierholm Køge efterfølgende.

På seminaret anvendte vi LEGO® SERIOUS ® PLAY ® metoden, som er særligt kendt for dets kreative brug af legoklodser omkring en konkret udfordring/tema.

Hver enkelt af øvelserne havde til formål at hjælpe medarbejderne åbne sig op for hinanden og skabe en psykologisk tryghed.
Vi arbejdede med temaer som ”det funktionelle team”, ”den ideelle holdspiller”, samt ”mig selv som holdspiller”. Disse temaer bliver fundamentet for de videre dialoger, som medarbejderne har med hinanden når de kommer tilbage på kontoret.

Som afrunding på seminaret havde vi en opsamling, hvor medarbejderne fik mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over de foreslåede idéer, holdninger….

Resultater

Mange medarbejdere havde under seminaret oplevet at få en fællesfølelse og forståelse overfor hinanden. Teamsamarbejdet fik mange kollegaer tættere på hinanden, da de fik mulighed for og tid til at deltage med deres løsningsforslag.

Hvort stort var udbyttet af dagen for alle kolleger?

Hvor stort var udbyttet af dagen for dig?

Hvor stort var udbyttet for Beierholm Køge?

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Morten?

BOOK ET MØDE