Mentaltræning.

Ønsker du at styrke din præstationsevne?

Mentaltræning

Et værdifuldt værktøj i sportens verden

I sportens verden, er den mentale tilstand meget afgørende for præstationsniveauet. Det kræver, en særdeles stærk mental tilstand, at konkurrere i forskellige sportsgenre, især i elitesport.

Elitemiljøet er præget af meget hård konkurrence med næsten ingen plads til fejl, uanset om det er en hold- eller individuel sportsgren, man dyrker. Mentaltræning er efterhånden, blevet mere og mere udbredt udenfor sportens verden, også herhjemme, med god grund! 

  • Få bedre præstation
  • Markant bedre fokus
  • Mindre stress

Visualiser dine mål

Mentaltræning er en træningsform, der kan hjælpe dig med, at visualisere dine mål og samtidig styrke, din mentale kraft og fokus. Træningsformen er evidensbaseret, og har eksisteret siden 1970’erne, hvor Lars-Eric Uneståhl introducerede træningsformen for svenske topatleter.

Eliteidrætsudøvere oplever en voldsom stresspåvirkning af deres krop, når de er i konkurrence. Træningsmetoden, blev udviklet til, at øge præstationsevnen ved, at mindske stresspåvirkningen og øge visualiseringsevnen. Sidenhen er kombinationen med, fokuseringssamtaler og mentaltræningsprogrammer blevet en utrolig potent hjælp, til idrætsudøvere der ønsker, at hjælpe sig selv til bedre resultater.

En travl hverdag kan hurtigt få dig til at miste fokus og koncentration. Du kan ligeledes med fordel bruge mentaltræning for at forbedre din situation på både arbejdspladsen og i dit privatliv. Med mentaltræning som værktøj kan du arbejde aktivt mod stress, lavt selvværd, angst for at holde taler, fremlæggelser, udbrændthed og andre faktorer der hæmmer din daglige performance.

Ved at træne dit sind, kan du få et forbedret fokus, opnå større motivation og kapacitet, mere disciplin og selvsikkerhed. Du kan derfor ved af hjælp mentaltræning udnytte dit fulde potentiale og dermed skabe betydelige bedre resultater.

Procesbeskrivelse

Et samarbejde, løber over en tidsbegrænset periode for, at sikre dig optimalt udbytte.

Et forløb kan enten være, meget fokuseret på et givet tema, eller på flere forskellige, hvor vi løser et ad gangen.
Varighed og indhold af alle forløb, aftales særskilt, da hver udøver eller hold, har specifikke behov, som jeg ønsker, at tilgodese ved aftalens indgåelse.

På den måde er du/I også sikret et maksimalt bedre udbytte af forløbene. Selvom forløbene primært er orienteret atleter, kan du stadigvæk henvende dig for mentaltræning, selvom du ikke er sportsudøver.

Andre har opnået

E

Bearbejdning af begrænsende tanker, der stjal fokus.

E
Mental frihed under kampe
E
Hurtigere fødder
E
Øget mental modstandskraft, som blokerer forstyrrelser, der påvirker præstationen.
E
Mindsket ubehag i konkurrencer
E
Øget fokus i kampe
Indhold

Individuelle idrætsudøvere

Kombination af, samtaler og mentaltræningsprogrammer. Samtalerne drejer sig primært om målene, der ønskes opnået. Mentaltræningsprogrammerne handler om, visualisering af ønsket mål, eller afspændingsøvelser. Træningsprogrammerne er 15 min. lydfiler med indhold, atleten selv har været med til, at udvælge. Via dialog og afprøvning, finder vi frem til, den rigtige form og indhold til træningsprogrammerne.

Holdsportsgrene

Flere og flere holdsportsgrene har også fået øjnene op for, at mentaltrænere kan hjælpe deres udøvere med, at opnå ambitioner. Derfor anvendes mentaltræning også i holdsportsgrene, hvor der er skabt en fælles ambition om, at opnå et mål. Det arbejder trænerteamet og jeg så tæt sammen om, at lave understøttende tiltag til. Både i form af specifikke mentaltræningsprogrammer, eller individuelle programmer til nogle af holdspillerne.

Procesbeskrivelse

Temaer, der tidligere har været på tavlen:

Modstand

Håndtering af modstand f.eks. i forbindelse med skader el. bænkeplads

Hurtigere fødder

Hurtigere fødder” – konkret tema for en fodbold forsvarsspiller

Fokus

Holde fokus i konkurrencesituationer

Koncentrationsevne

Styrket koncentrationsevne, når det gælder

Mod

”Større mod” – konkret tema for håndboldspillers lyst til nærkampe

Personlig udvikling

Personlig udvikling – tiden efter idrætskarrieren

Garanti

Certificeret mentaltræner

Som tidligere fodboldspiller gennem 20 år, har jeg på egen krop, mærket alt fra stresstilstande, til ekstatisk glæde. Én ting jeg ikke vidste jeg savnede, var evne til, at fokusere og blokere forstyrrende elementer ude. Det har jeg nu fået redskaberne til, så jeg kan hjælpe dig eller dit hold, med at optimere den mentale tilstand, som er så vigtig, for den ideelle præstation.

Læs mere om mig
Erhvervscoach Morten Brøgger

4 ting

Du skal vide om mentaltræning

1

Det kan, ikke ikke virke!

2

Det varer max 15 minutter

3

Der er ingen bivirkninger

4

Du skal ikke præstere

Udvalgte dokumenterede effekter ved mentaltræning

E

Øget fokus og koncentrationsevne

E
Øget kreativitet og innovationskraft
E
Øget samarbejdsevne
E
Mindre temperament
E
Bedre relation mellem arbejdsgiver og arbejdstagere
E
Øget målindfrielse
E
Øget mental modstandskraft
E
Forbedret søvn
E
Forbedret selvværd
E
…Højere grad af glæde og tilfredshed
E
Styrket immunsystem

FAQ

Hvad er mentaltræning?

Som navnet antyder er mentaltræning en specifik træningsform, hvor du ved hjælp af forskellige mentale strategier arbejder på at forbedre dit fokus, mentale kraft og velvære.

Mentaltræning bruges aktivt i elitesportsverdenen, men er gennem tiden også blevet populært inden for arbejdsliv og ledelse. Nogle af de mest anerkendte og brugte metoder omfatter bevidsthedstræning, visualisering, åndedrætsøvelser og koncentrationsøvelser.

Hvordan mentaltræner man?

Der findes forskellige måder, hvorpå du kan træne det mentale. Som udgangspunkt afhænger brugen af metoder og strategier af din situation og behov.

Nogle af de mest almindelige strategier indebærer bevidsthedstræning, meditation, NLP-teknikker (Neurolingvistisk programmering), åndedrætsøvelser og visualisering.

Hvorfor mentaltræning?

Der er mange fordele ved at arbejde aktivt og træne det mentale. I en omskiftelig og konkurrencepræget verden, hvor du kan have mange bolde i luften og store forventninger liggende på dine skuldre er konstruktive tanker, godt velvære og skarp koncentration afgørende.

Mentaltræning kan hjælpe dig med at håndtere dagligdagens udfordringer i overensstemmelse med dine værdier og mål. Udover mindsket stress kan mentaltræning hjælpe dig med at nå dine mål, få en bedre performance og holde fokus i pressede situationer.

BOOK ET MØDE