Mentaltræning

Styrk din præstationsevne

Mentaltræning
Et værdifuldt værktøj i sportens verden

I sportens verden, er den mentale tilstand meget afgørende for præstationsniveauet. Det kræver, en særdeles stærk mental tilstand, at konkurrere i sport, især i elitesport. Elitemiljøet er præget af meget hård konkurrence, uanset om det er en hold- eller individuel sportsgren, man dyrker. Mentaltræning er efterhånden, blevet mere og mere udbredt, også herhjemme, med god grund!

Visualiser dine mål

Mentaltræning er en træningsform, der kan hjælpe dig med, at visualisere dine mål og samtidig styrke, din mentale kraft. Træningsformen er evidensbaseret, og har eksisteret siden 1970’erne, hvor Lars-Eric Uneståhl introducerede træningsformen for svenske topatleter. Eliteidrætsudøvere oplever en voldsom stresspåvirkning af deres krop, når de er i konkurrence. Træningsmetoden, blev udviklet til, at øge præstationsevnen ved, at mindske stresspåvirkningen og øge visualiseringsevnen. Sidenhen er kombinationen med, fokuseringssamtaler og mentaltræningsprogrammer blevet en potent hjælp, til idrætsudøvere der ønsker, at hjælpe sig selv til bedre resultater.

Procesbeskrivelse

Et samarbejde, løber over en tidsbegrænset periode for, at sikre optimalt udbytte. Et forløb kan enten være, meget fokuseret på et givet tema, eller på flere forskellige, hvor vi løser et ad gangen.
Varighed og indhold af alle forløb, aftales særskilt, da hver udøver eller hold, har specifikke behov jeg ønsker, at tilgodese ved aftalens indgåelse.
 

Andre har opnået

E

Bearbejdning af begrænsende tanker, der stjal fokus.

E

Mental frihed under kampe

E

Hurtigere fødder

E

Øget mental modstandskraft, som blokerer forstyrrelser, der påvirker præstationen.

E

Mindsket ubehag i konkurrencer

E

Øget fokus i kampe

Morten Brøgger
Indhold

Individuelle idrætsudøvere

Kombination af, samtaler og mentaltræningsprogrammer. Samtalerne drejer sig primært om målene, der ønskes opnået. Mentaltræningsprogrammerne handler om, visualisering af ønsket mål, eller afspændingsøvelser. Træningsprogrammerne er 15 min. lydfiler med indhold, atleten selv har været med til, at udvælge. Via dialog og afprøvning, finder vi frem til, den rigtige form og indhold til træningsprogrammerne.

Holdsportsgrene

Flere og flere holdsportsgrene har også fået øjnene op for, at mentaltrænere kan hjælpe deres udøvere med, at opnå ambitioner. Derfor anvendes mentaltræning også i holdsportsgrene, hvor der er skabt en fælles ambition om, at opnå et mål. Det arbejder trænerteamet og jeg så tæt sammen om, at lave understøttende tiltag til. Både i form af specifikke mentaltræningsprogrammer, eller individuelle programmer til nogle af holdspillerne.

Temaer, der tidligere har været på tavlen:

Modstand

Håndtering af modstand f.eks. i forbindelse med skader el. bænkeplads

Hurtigere fødder

Hurtigere fødder” – konkret tema for en fodbold forsvarsspiller

Fokus

Holde fokus i konkurrencesituationer

Koncentrationsevne

Styrket koncentrationsevne, når det gælder

Mod

”Større mod” – konkret tema for håndboldspillers lyst til nærkampe

Personlig udvikling

Personlig udvikling – tiden efter idrætskarrieren

Garanti

Certificeret mentaltræner

Som tidligere fodboldspiller gennem 20 år, har jeg på egen krop, mærket alt fra stresstilstande, til ekstatisk glæde. Én ting jeg ikke vidste jeg savnede, var evne til, at fokusere og blokere forstyrrende elementer ude. Det har jeg nu fået redskaberne til, så jeg kan hjælpe dig eller dit hold, med at optimere den mentale tilstand, som er så vigtig, for den ideelle præstation.

Mentaltræning

4 ting

du skal vide om mentaltræning

1

Det kan, ikke ikke virke!

2

Det varer max 15 minutter

3

Der er ingen bivirkninger

4

Du skal ikke præstere

Udvalgte dokumenterede effekter ved mentaltræning:

E

Øget fokus og koncentrationsevne

E

Øget kreativitet og innovationskraft

E

Øget samarbejdsevne

E

Mindre temperament

E

Bedre relation mellem arbejdsgiver og arbejdstagere

E

Øget målindfrielse

E

Øget mental modstandskraft

E

Forbedret søvn

E

Forbedret selvværd

E

…Højere grad af glæde og tilfredshed

E

Styrket immunsystem

Book et møde