Teamcoaching.

Fælles fundament for bedre præstation og resultater

Teamcoaching forløb

Mange teams, fungerer på overfladen, men lige under, ligger mulige konflikter, der kan bryde ud når presset på teamet stiger. Der er en stigende efterspørgsel efter, at skabe sammenhængskraft i teams.

Stadigt flere lederteams, søger hjælp fra en teamcoach, fordi den eksterne hjælp, løfter teamet ud af den tilstand, det er i. Teamcoaching resulterer i, at de barrierer, der måtte stå i vejen, fjernes så teamet (igen) bliver velfungerende.

  • Markant bedre trivsel
  • Forbedret performance
  • Optimal samarbejde
  • Bedre selvindsigt

 

Morten Brøgger der står og underviser et hold i teamudvikling

“Teamcoaching, handler i bund og grund om, at skabe et fælles fundament for optimal præstation.”

Som leder kan det være svært, at holde fokus på de mange dagsordener. For er det vigtigere, at teamet er velfungerende, eller at de leverer? Hvis du som leder selv er fokuseret på, at levere resultater (hvilket de fleste naturligt er!), kan der på den lange bane, opstå konflikter eller andre komplikationer, i samarbejdet i teamet.

Det betyder, at teamet pludselig ikke præsterer på det niveau, de tidligere har gjort. Når teamledelse ikke er helt ligetil, er det fordi, der i alle teams findes forskellige personligheder, som alle vil og skal involveres, for at blive engagerede.

Udbytte

Fokus på konkret og praktisk løsning af udfordringer, som teamet står overfor. Det er løsning af arbejdsopgaver, mens man udvikler den enkelte og teamet. Dette forløb giver lederen, mulighed for at ”tage fri”, som leder i kortere tid. Lederen kan engagere sig i teamet, og bidrage på lige fod, med sine teammedlemmer. Lederen slipper med andre ord, for at skulle være ansvarlig for processen, med at få teamet til at blive enige om ambitionen.

Det kan trygt overlades, til en erfaren erhvervscoach og mentaltræner, der sikrer udvikling i teamets samarbejdseffektivitet. Det er skræddersyet kombineret lederudvikling og teamudvikling, med cases og problemstillinger fra egen hverdag. Mens den enkelte og teamet udvikler sig, løses de udfordringer, som teamet står overfor.

Effektiv problemknuser

Mange teams fungerer på overfladen, men lige under ligger mulige konflikter, der kan bryde ud, når presset på teamet stiger. Der er en stigende efterspørgsel efter, at skabe sammenhængskraft i teams. Stadigt flere lederteams, søger hjælp fra en teamcoach, fordi den eksterne hjælp, hjælper teamet ud af den tilstand det er i. Metoden resulterer i, at de barrierer der måtte stå i vejen, fjernes så teamet (igen) kan blive, velfungerende.

Forløb

Skræddersyet proces, baseret på teamets behov

Teamcoaching forløb over 3-5 sessioner, fordi det er mest effektfuldt. Sessionerne bruges til analyse, målsætning og planlægning. Mellem sessionerne, er der fokus på at eksekvere på handlingsplanerne fra seneste session. Hvis det er relevant, inddrages The Five Behaviors® teamprofilværktøj, eller LEGO® SERIOUS PLAY®, så det kan bidrage til teamets sammenhængskraft.

Kontakt mig.

Procesbeskrivelse

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte – hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet designes et skræddersyet forløb, der indfrier kundens forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kultur og lederteamets tilstand.

Eksekvering

Forløbet afvikles med et udvalgt værktøj, der vurderes velegnet til dette lederteam. Mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet for kunden.

Formål

Optimal anvendelse af teamcoaching

Formålet med dette forløbet, er at finde løsninger på udfordringer / ambitioner og derfra komme frem til konkrete handlingsplaner.

Årsagen til, at denne form for coaching bliver mere og mere udbredt er, at processen teamet gennemgår, er så engagerende og motiverende, at alle i teamet, bliver mere effektive individuelt – og mindst ligeså vigtigt som team.

Velegnet til følgende processer

E

Fælles vision/formål med teamet

E

Faciliterede samarbejdsøvelser

E

Udvikling af samarbejdet

E

Øge sammenhængskraften i teamet

E

Øge tilliden til hinanden

E

Øge viljen til at udvikle hinanden

E

Fælles engagement i et ambitiøst mål

E

”Rense luften” på en konstruktiv måde

3 forskellige medarbejdere står og analyserer sammen noget arbejdsrelateret

Garanti

Kvalificeret facilitering

Processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator/teamcoach. Jeg har kontor i København og over 15 års faciliteringserfaring og trænet mere end 1000 ledere, i forskellige træningssituationer, wokshops og coachsessioner.

Læs mere om mig.

Erhvervscoach i København, Morten Brøgger

Udtalelser

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål, som skaber mest mulig reflektion og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Når jeg i min enhed, har brugt Morten til udviklings- eller faciliteringsopgaver, har hans særlige evne til at facilitere gruppe processer, med energi og begejstring både tilført viden og flyttet mindset hos tilhørerne. Mortens store faglighed indenfor ledelses- og organisationsudvikling gør, at han altid leverer med høj faglighed, troværdighed og humor og det gør ham meget engagerende, at samarbejde med. Ved vores seneste fælles projekt, evnede han på kort tid, at opnå ekspertviden om lederrollens udfordringer i en agile organisationsstruktur.

Christina Gadeberg

Head of HR, Nordea

FAQ

Hvorfor teamcoaching?

Teamcoaching handler overordnet om, hvordan du i fællesskab med andre teammedlemmer kan bruge jeres viden og resurser på en værdiskabende måde. I samarbejde med en erhvervscoach, vil I arbejde aktivt og konkret med jeres sammenhængskraft for at effektivisere jeres teamsamarbejde og den enkeltes selvstændighed.

Hvordan foregår teamcoaching?

Et teamcoaching forløb kombinerer dele fra både et teamudviklings– og lederudviklingsforløb. I vil her gennemgå et teambaserede forløb, hvor du og dine teammedlemmer vil arbejde på at løse relevante arbejdsopgaver, cases og problemstillinger fra egen hverdag. Erhvervscoaching hjælper jer med at sikre udvikling i teamsamarbejdet.

Hvilke metoder anvendes der til coaching af teams?

Afhængigt af teamets behov vil der typisk blive anvendt flere relevante metoder og værktøjer indenfor både teamudvikling og lederudvikling. Værktøjer som The Five Behaviors® teamprofilværktøj, eller LEGO® SERIOUS PLAY® kan inddrages efter behov.

Hvem laver coaching til teams?

Et teamcoaching forløb bliver hovedsageligt organiseret, planlagt og afholdt af en erhvervscoach. Vedkommende vil typisk stå som ansvarlig facilitator af teamforløbene. Indholdet tilrettelægges efter teamets nuværende behov som fremtidige.

Hvad er en erhvervscoach?

En erhvervscoach er en kvalificeret ekstern samtalepartner, som oftest hjælper ledere med sparring og øvelser. Erhvervscoachen har relevant og nødvendig erhvervserfaring, såvel som faglig og teoretisk viden til at foretage forandringstiltag. En erhvervscoach håndterer både individuelle og teamforløb.
BOOK ET MØDE