Mellemleder.

Investér i din karriere

“At arbejde med sig selv, kan være skræmmende og du ved måske ikke,
hvordan du skal tage fat på det.”

Mellemlederen er ansvarlig, for eksekvering af strategien. Det er mellemlederen, der sikrer, at der bliver solgt, produceret, eller leveret service, i henhold til virksomhedens vision og mission. Oftest er mellemlederrollen en særdeles hård og vigtig rolle inden for organisationsudvikling, da der er ret forskelligartede forventninger, fra henholdsvis egen chef og medarbejdere. Det kræver derfor noget særligt, at være en dygtig mellemleder.

Investér i din karriere

Undgå at sætte din karriere på spil. Samarbejd med en ekstern erhvervscoach, der kan hjælpe dig, til at stille skarpt, på det vigtige for dig, og din karriere.

Oplev hvor effektfuldt det er, at sparre med en, der hjælper dig med at forstå din rolle, samt hvordan du bedst skaber værdi, for dig selv og virksomheden.

Udvikling med bedre performance i højsædet

Indhold

Der er mange forskellige indgangsvinkler til et erhvervscoachforløb, da rollen som mellemleder, er meget krævende. Herunder kan du se nogle indgangsvinkler, som jeg hidtil har arbejdet med. Der er oftest en sammenhæng, mellem flere elementer, som påvirker hinanden.

Typiske udfordringer, afhængigt af hvor erfaren mellemlederen er:

Uprøvet mellemleder

E
Implementering af ledelsesværdier
E
Personlig effektivitet
E
Skab tid til ledelse
E
Personligt lederskab
E
Forstå lederrollen
E
Lederværktøjer
E
Målsætning
E
Uddelegering
E
Coaching
E
Feedback
E
Skab et team

Erfaren mellemleder

E
Vedligeholdelse af ledelsesværdier
E
Personlig effektivitet
E
Øg tid til ledelse
E
Personligt lederskab
E
Karrieretjek, nyt job?
E
Fornyet motivation
E
Nye lederværktøjer
E
Skab engagement
E
Coachingbaseret ledelse
E
Forandringsledelse
E
Adfærdsledelse

Moden mellemleder

E
Vedligeholdelse af ledelsesværdiers
E
Personlig effektivitet
E
Øg tid til ledelse
E
Personligt lederskabk
E
Karrieretjek 3. alder?
E
Fornyet motivation
E
Nye lederværktøjer
E
Skab engagement
E
Coachingbaseret ledelse
E
Forandringsledelse
E
Adfærdsledelse

Transition

Transition er ordet for den lederudvikling, mellemlederen skal gennemgå, for at blive en dygtig og effektiv leder. Mellemlederen er typisk selv startet, ”på gulvet” og oplevet, hvordan de faglige evner, har resulteret i succes indenfor faget. En dygtig fagspecialist bliver ofte, fejlagtigt regnet som en dygtig fremtidig leder.

Når mellemlederen har lavet transitionen, vil dennes holdning til ledelse, have ændret sig til, i højere grad, at skabe resultater, gennem andre og mindre om at skabe succes, via egne praktiske bidrag. Som erhvervscoach og lederudvikler, kan jeg hjælpe med, at øge selvindsigten på en tryg, og resultatskabende måde, så man får mærkbare resultater, af at arbejde med sig selv, og sit lederskab.

Erhvervscoach Morten Brøgger

Læs mere om mig

Din personlige ledertræner

Alt for mange mellemledere, står alene med deres udfordringer, fordi der enten hos dem selv, eller i organisationen, ikke er tryghed til, at dele udviklingsområder. Du samarbejder med en erhvervscoach, der selv har erfaring fra rollen som mellemleder, og som har uddannet og dygtiggjort sig indenfor, engagerende ledelse og ledelsesbaseret coaching. Det er din garanti, for udbytte og effekt af forløbet.

mellemleder

Udbytte

Du opnår en øget bevidsthed, om din ledelsesstil, din lederadfærd, samt dit eget lederbrand. På den måde, får du hjælp til at skabe, en sundere og mere effektiv lederfilosofi, som hjælper dig til større mentalt overskud, mere selvtillid i lederopgaven, bedre medarbejdertilfredshed, færre omkostninger, større indtjening og meget mere. Du samarbejder med en erhvervscoach, og mentaltræner der selv har prøvet ledergerningen, både som ansat, og som selvstændig.

Kontakt mig

Procesbeskrivelse

Målgruppe

Mellemledere der ønsker at udvikle et præstationsfremmende, lederskab og samtidig opnå mere overskud, privat og professionelt. Alle forløb, tager udgangspunkt i dine ambitioner, for dit lederskab.

Indhold

Inden forløbet starter, har vi en samtale om dine mål med forløbet. Disse mål danner grundlag for samtalerne og effektmålingen. Samtalerne foregår enten face-to-face eller online/telefon. Vi arbejder metodisk efter min egen model MESTR.

Varighed

For at maksimere din mulighed, for læring og forankring, strækker forløbene sig typisk mellem 4-12 mdr.

Effektmåling

Som noget unikt, gennemføres en effektmåling, i forbindelse med forløbet. Så du kan vurdere effekten af forløbet, og din egen indsats.

Case

Filialdirektør

Henvendelsen:

Forløb startet i forbindelse med tiltrædelse i ny filialdirektør stilling. På første møde, opstod følgende ønsker til udbytte af forløbet:

 • Bringe filialen på landkortet (intern synlighed og anerkendelse)
 • Mere proaktive medarbejdere (der spørger lederen mindre)
 • Rette hold
 • Kulturforandring – mere vindermentalitet
 • Opgaveprioritering hos sig selv

Udfordringer

 • Var dygtig til at prioritere og manglede værktøjer til at eksekvere
 • Var selv en del af problemet med spørgende medarbejdere, for han svarede gladeligt på alle de spørgsmål medarbejderne kom med
 • Fanget i rollen som ”ekspertrådgiver”, og blev derfor spurgt om mange faglige ting
 • Fanget i et hul personligt, som gjorde filialdirektøren træt og ugidelig i fritiden

Løsninger

 • Opnåede en gennemsnitlig stigning i tilfredshed, på 140% på udvalgte målepunkter, efter endt forløb
 • Fik sat rette hold
 • Opnåede stærke resultater og bragte filialen på landkortet
 • Slettede sociale medier på telefonen på en af sessionerne, for at give sig selv mere tid til at opsøge fysiske aktiviteter, som filialdirektøren gerne ville
 • Anvendte lederhjulet, til at skabe overblik over, hvilke temaer der var vigtigst for filialdirektøren at arbejde med

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere, der sikrer høj faglig sparring

Elsebeth Grue Enggaard

Erfaren forandrings- og trivselskonsulent

Elsebeth har mere end 15 års erfaring, som selvstændig udviklingskonsulent. Hun har speciale i lederudvikling, teamudvikling, konflikthåndtering, samt motivation, trivsel og arbejdsglæde. Hun er uddannet erhvervscoach og NLP Business Practitioner. Som facilitator sætter Elsebeth en ære i at arbejde målrettet, og resultatorienteret koblet med indlevelse, nærvær og god energi.

Tina Nielsen

Erhvervscoach & Stresscoach

Tina er selvstændig business- og stresscoach. Hun hjælper ledere med, at skabe positive forandringer og udvikle deres kompetencer, så de står stærkere i lederrollen. Hun hjælper teams med alt, fra stresshåndtering, medarbejderudvikling, konfliktløsning og øget performance, hvor også det mentale felt bringes i spil. Hun er uddannet Stress- og businesscoach, samt har en lederuddannelse fra, KEA.

Jim Dane

Medstifter af Erhvervscoaches

Jim og jeg er gået sammen om at levere personlig udvikling, og lederudvikling gennem ledelsesteoretiske og erfaringsbaserede løsninger. Vores aktiviteter giver dig optimal læring, da de er baserede på de mest succesfulde læringsteorier, samt mere end 40 års erfaring, med at lede og facilitere personlig udvikling.

Udtalelser

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål, som skaber mest mulig reflektion og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Jeg har lige afsluttet, en 3 måneders coaching session med Morten. Jeg kan klart anbefale ham, hvis man ønsker, en personlig forandring. Morten er god til at lytte, bedre til at prikke og lirke, dine inderste tanker frem, og så er han bedst til at få mig til, at indse kernen i problemstillingerne, og få mine tanker i rigtig retning. Han er 100% alle pengene værd, for alle som gerne vil opleve en positiv personlig udvikling.

Brian Norup

Head of Sales

BOOK ET MØDE