Lederudvikling

Øg værdien og effektiviteten af ledelse

Lederudviklingsforløb

Ledelse handler om, at sikre fremdrift og udvikling. Dygtige ledere er i stand til, at øge egen og andres effektivitet. Lederudvikling handler om, at udvikle kompetencer, eller indstilling hos den enkelte leder. Det øger værdien, som den enkelte leder skaber. De ledere jeg hidtil har samarbejdet med, har frigjort så meget positiv energi, at de har fået overskud til at håndtere, andre forhindringer i deres arbejdsliv..

Løsningsfokuserede forløb, der giver brændstof til bæredygtig forandring

Uanset hvilken lederrolle du har, er jeg sikker på du ønsker, at skabe de bedste resultater. Du har måske allerede læst og fået en masse inspiration, fra foredrag, kurser og ledelsesbøger. Det kan være, at lederadfærden stadig ikke udvikler sig, selvom man har fået alt informationen. Der findes efterhånden så meget, ledelseslitteratur og ledelsesmodeller, at mange bliver forvirrede og handlingslammede, når de skal finde ud af, hvilken slags leder de gerne vil være (LÆS: leve op til!)

Metoder

Du får altid et skræddersyet forløb

Coaching

Coaching fokuserer på dine styrker og kompetencer, da de mest effektivt hjælper dig, til at opnå dine mål. Coaching har fokus på løsninger og fremtid, så du oplever det meget effektfuldt, hvis du har drømme og ambitioner.

Mentaltræning

Mentaltræning anvendes i alle performance coaching forløb og lederudviklingsforløb, fordi det er et effektivt værktøj, til at sikre fastholdelse, af besluttede adfærdsændringer.

Lederprofilværktøjer

Der anvendes lederprofilværktøjer, der matcher den rolle lederen har, i virksomheden. Afhængigt af behov tilbydes både individuelle lederprofiler, eller 360-analyser af en leder.

Transition

Transition er ordet for den udvikling, lederen skal gennemgå, for at blive en dygtig og effektiv leder. Mange bliver ledere lidt tilfældigt og udvikler sig gradvist i rollen, indtil et vidst punkt hvor det er umuligt for én selv, at sørge for den videre udvikling.
Når man har lavet transitionen, vil ens holdning til ledelse, have ændret sig til i højere grad, at skabe resultater gennem andre, og mindre om at skabe succes, via egne praktiske bidrag. Som erhvervscoach og lederudvikler, kan jeg hjælpe med at øge selvindsigten, på en tryg og resultatskabende måde, så man får mærkbare resultater, af at arbejde med sig selv og sit lederskab.

Lederprogrammer

Udviklingsforløb internt i virksomheden

Ledercoaching

Udviklingsforløb for ejerledere og mellemledere

Executive Coaching

Udviklingsforløb til direktører og topledere
Lederudvikling

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament, af teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse, i og erfaring med forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

Procesbeskrivelse

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte, hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet, designes et forløb, der indfrier forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kult

Eksekvering

Forløbet afvikles med, mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet, for kunden.

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål, som skaber mest mulig reflektion og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Når jeg i min enhed, har brugt Morten til udviklings- eller faciliteringsopgaver, har hans særlige evne til at facilitere gruppe processer, med energi og begejstring både tilført viden og flyttet mindset hos tilhørerne. Mortens store faglighed indenfor ledelses- og organisationsudvikling gør, at han altid leverer med høj faglighed, troværdighed og humor og det gør ham meget engagerende, at samarbejde med. Ved vores seneste fælles projekt, evnede han på kort tid, at opnå ekspertviden om lederrollens udfordringer i en agile organisationsstruktur.

Christina Gadeberg

Head of HR, Nordea

Book et møde