Lederudvikling.

Øg værdien og effektiviteten af din ledelse

Lederudviklingsforløb

Ledelse handler om, at sikre fremdrift og udvikling. En organisations præstationsevne afhænger i høj grad af kritiske kompetencer og tilstrækkelig ledelseskapacitet. Dygtige ledere er i stand til, at øge egen og andres effektivitet.

De kan kapere udfordringer og skabe nødvendige forandringer. Resultatskabende lederudvikling handler derfor, om at udvikle kompetencer, eller indstilling hos den enkelte leder. Det øger værdien, som den enkelte leder skaber.

De ledere jeg hidtil har samarbejdet med, har frigjort så meget positiv energi, at de har fået overskud til at håndtere andre forhindringer i deres arbejdsliv.

Ønsker du at blive en bedre leder?

Løsningsfokuserede forløb, der giver brændstof til bæredygtig forandring

Uanset hvilken lederrolle du har, er jeg sikker på du ønsker, at skabe de bedste resultater.

Du har måske allerede læst og fået en masse inspiration, fra foredrag, kurser og ledelsesbøger. Det kan være, at lederadfærden stadig ikke udvikler sig, selvom du har fået alt informationen.

Der findes efterhånden så meget, ledelseslitteratur og ledelsesmodeller, at mange bliver forvirrede og handlingslammede, når de skal finde ud af, hvilken slags leder de gerne vil være (LÆS: leve op til!)

Procesbeskrivelse

Metoder

Du får altid et skræddersyet forløb

Coaching

Personlig lederudvikling gennem coaching fokuserer på dine styrker og kompetencer, da de mest effektivt hjælper dig, til at opnå dine mål. Coaching har fokus på løsninger og fremtid, så du oplever det meget effektfuldt, hvis du har drømme og ambitioner. 

Det er en form for personlig udvikling, hvor du vil blive bevidst om dine personlige potentialer og udfordringer. Herunder vil du også blive opmærksom på de krav, der er forbundet med din professionelle rolle.

Mentaltræning

Mentaltræning anvendes i alle performance coaching forløb og udviklingsforløb, fordi det er et meget effektivt værktøj, til at sikre fastholdelse, af besluttede adfærdsændringer. Du kan som leder være god til en række forskellige ting, mens du kæmper med andre.

I mange tilfælde er det oftest det mentale, der sætter en stopper for, at du kan udnytte dit fulde potentiale undervejs. Det kan være at du føler et stort ubehag, ved at skulle præsentere resultater, eller kommende planer. Hvis dine medarbejdere skal tage ejerskab over opgaverne, er det derfor vigtigt, at du arbejder med det mentale. Det kræver autoritet og gennemslagskraft, hvis du skal bevare din integritet, samt udvikle dig som autentisk leder. 

Lederprofilværktøjer

Der anvendes lederprofilværktøjer, der matcher den rolle lederen har, i virksomheden. Afhængigt af behov tilbydes både individuelle lederprofiler, eller 360-analyser af en leder. 

En 360-analyse er et virkningsfuldt redskab til udvikling, da den giver diagnostisk konstruktiv feedback på lederens handlingsmønster. Den er med til at belyse, hvilke områder du kan styrke, ændre eller supplere din lederstil med. Formålet med analysen er at praktisk optimere de forskellige vurderings- og handlingsprocesser, som kan være værdiskabende for dig at forbedre.

Transition

Transition er ordet for den udvikling, lederen skal gennemgå i sit udviklingsforløb, for at blive en dygtig og effektiv leder.

Mange bliver ledere lidt tilfældigt og udvikler sig gradvist i rollen, indtil et vidst punkt hvor det er umuligt for én selv, at sørge for den videre udvikling.
Når du har lavet transitionen, vil ens holdning til ledelse, have ændret sig til i højere grad, at skabe resultater gennem andre, og mindre om at skabe succes, via egne praktiske bidrag.

Som erhvervscoach og lederudvikler i København, kan jeg hjælpe dig med at øge selvindsigten, på en tryg og resultatskabende måde, så du får mærkbare resultater, af at arbejde med sig selv og dit lederskab.

På den måde får du:

Mærkbare resultater

Bedre performance

Forbedret fokus

Mere overskud

Udviklingsforløb der forbedre din præstation

Læs mere om mig

Forløb der hjælper dig i mål

Lederprogrammer

Udviklingsforløb internt i virksomheden

Ledercoaching der giver fremskridt

Ledercoaching

Udviklingsforløb for ejerledere og mellemledere

Målrettet udvikling

Executive Coaching

Udviklingsforløb til direktører og topledere

Lederudvikling

TEORETISK GRUNDLAG

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament, af teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse, i og erfaring med forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

Erhvervscoach i København, Morten Brøgger

Kontakt

Procesbeskrivelse

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte, hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet, designes et forløb, der indfrier forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kult

Eksekvering

Forløbet afvikles med, mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet, for kunden.

Udtalelser

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål, som skaber mest mulig reflektion og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Når jeg i min enhed, har brugt Morten til udviklings- eller faciliteringsopgaver, har hans særlige evne til at facilitere gruppe processer, med energi og begejstring både tilført viden og flyttet mindset hos tilhørerne. Mortens store faglighed indenfor ledelses- og organisationsudvikling gør, at han altid leverer med høj faglighed, troværdighed og humor og det gør ham meget engagerende, at samarbejde med. Ved vores seneste fælles projekt, evnede han på kort tid, at opnå ekspertviden om lederrollens udfordringer i en agile organisationsstruktur.

Christina Gadeberg

Head of HR, Nordea

FAQ

Hvad er lederudvikling?

Ledelse handler generelt om at sikre fremdrift og udvikling i en organisation. En organisations præstationsevne afhænger i høj grad af den enkelte leders kapacitet og kompetencer. I lederudviklingsforløb er der derfor fokus på at forbedre lederprofilen. Herunder arbejdes der aktivt med dine personlig og faglige styrker, samt hvordan du udnytter dem bedst muligt i din konkrete hverdag.

Hvordan foregår et udviklingsforløb til ledere?

Udviklingsforløbene for ledere bygger på et velfunderet fundament af relevant erhvervserfaring, samt faglig og teoretisk viden indenfor en bred vifte af videnskabelige fag. Forløbet afvikles i sessioner, som tilrettelægges efter dine behov, forventninger og ønsker. For at sikre en forankring planlægges forløbet baseret på ønskede resultater, virksomhedens vision, mission og kultur.

Hvilke metoder anvendes til lederudvikling?

Lederudvikling har til fokus at skabe øget trivsel og vækst for både lederen selv, men også medarbejderne. Dette sker gennem forbedret selvindsigt og optimering af adfærd. For at fremme dette bedst muligt, inddrages eventuelt metoder som coaching, mentaltræning, personlighedsværktøjer og lederprofilværktøjer som 360-analyser mv.

Hvem laver udviklingsforløb til ledere?

Udviklingsforløb med fokus på ledere bliver primært afviklet og planlagt af en erhvervscoach i samarbejde med lederen. Forløbet bliver skræddersyet efter lederens aktuelle behov og ønsker. Forløbet er fleksibelt og justeres undervejs hvis nødvendigt i forhold til ændrede behov og opnåede resultater.

Hvad er en erhvervscoach?

En erhvervscoach er en kvalificeret ekstern samtale- og sparringspartner. Vedkommende hjælper som udgangspunkt ledere og lederteams gennem samtaler, sparring og forskellige øvelser, med henblik på at forbedre performance. Erhvervscoachen besidder relevante og nødvendige kompetencer, praktisk ledelseserfaring, samt faglig og teoretisk viden,

BOOK ET MØDE