Teamudvikling.

Sammenhængskraft er en forudsætning, for succes

Effektfuld teamudvikling og effektive lederteams

Teamforløb med fokus på teamudvikling, handler om at højne sammenhængskraften, skabe gennembrud i samarbejdet og få mere effektive teams.

Forløbene bygger på facilitering af struktureret teamsamarbejde, mod et fælles mål, f.eks. strategiarbejde, løse opgaver, budgetplanlægning eller projektplanlægning.

Teamudvikling forløbene tager afsæt i ordentlighed, sammenhængskraft, tillid og nysgerrighed, der alle er vigtige faktorer, for at lykkes med det fremtidige mål.

Ønsker du et godt teamsamarbejde og effektiv team?

Erhvervscoach i København, Morten Brøgger

Løsningsfokuserede udviklingsforløb i København, der giver styrke til facilitering af bæredygtige forandringer

Uagtet din lederolle, er jeg overbevist om, at du ønsker at bruge de bedste resultater. Det kan være, at du allerede har læst, hentet en masse inspiration fra kilder som bøger, foredag og kurser.

Men din lederadfærden udvikler sig stadigvæk ikke på trods af al den viden. Nu til dags finder der en masse litteratur og modeller om lderskab. Det kan gøre mange forvirret og endda handlingslammet, når de skal vælge, hvilken ledertype de ønsker at være.

Typer af lederteams

– og deres kendetegn

Velfungerende lederteams

 

 • Leverer kvalitet rettidigt
 • Opbygger konstruktiv kommunikation
 • Udveksler holdninger til ansvarsområder
 • Opbygger tillid til hinanden
 • Yder hjælp til de andres problemer
 • Løser relationelle udfordringer
 • Skjuler ikke information eller holdninger

Nye lederteams

 

 • Udskiftning af individer
 • Stor energi om opgaven
 • Store ambitioner om resultater
 • Usikkerhed om rammer
 • Usikkerhed om opgaven
 • Usikkerhed om de andre i teamet

Konfliktfyldte lederteams

 

 • Snakken i krogene
 • Overflade enighed
 • Åbenlys uenighed
 • Information tilbageholdes
 • Information er magt
 • Mistillid til hinanden

Effektive lederteams

 

 • Producerer meget
 • Mangler overblik
 • Silo opdelt
 • Misser synergier
 • Glemmer at analysere leverancer

Transition

Transition er den udvikling, lederteamet skal gennemgå, for at blive velfungerende og effektivt. Lederteamets sammenhængskraft har stor betydning, og er afgørende for organisationens succes.

Hvis der ikke er tillid blandt enkelte teammedlemmer, så er det ikke muligt at tale om, at være high performing.

Som erhvervscoach og lederudvikler, giver jeg hjælp til teamudvikling af teamet ved at øge selvindsigt, på en tryg og resultatskabende måde, så du og teamets arbejde får markant mærkbare og de bedste resultater, af at arbejde med dig selv og dit lederteam.

Gullig-brun farvet stige op mod en målskive

Metoder

Som jeg bruger

Teamcoaching

Engagerende proces

Se mere her »

Teamcoaching fokuserer på teamets styrker og kompetencer, da de mest effektivt, hjælper jer til at opnå jeres mål. Teamcoaching har fokus på løsninger og fremtid, og vil typisk foregå i et struktureret forløb.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Bygger på viden

Se mere her »

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden, er udviklet af professor Johan S. Roos og professor Bart Victor. Metoden bygger på videnskab, indenfor bl.a. læring og organisationspsykologi og resulterer derfor både i, læring og tillidsopbygning i teamet. Velegnet koncept til nyetablerede teams, og teams, der ønsker et energigivende udviklingskoncept.

5 Behaviours of a cohesive team

Databaseret teamkoncept

Se mere her »

Teamværktøj skabt på baggrund af Patrick Lencioni’s bestseller af samme navn. Teamprofilen udfyldes og resultatet anvendes til at udpege, hvor det giver størst effekt at udvikle teamet. Et stærkt udviklingsværktøj til lederteams, der ønsker at blive high performing.
Dybdegående Teamudvikling

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament, af videnskabelige teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse i, og erfaring med, forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

Kontakt mig
Procesbeskrivelse

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte af teamudvikling, hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet designes et skræddersyet forløb, der indfrier kundens forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kultur og lederteamets tilstand.

Eksekvering

Forløbet afvikles med et udvalgt værktøj, der vurderes velegnet til dette lederteam. Mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring og de bedste resultater med jeres udvikling.

Opfølgning

For at sikre forankring af udviklingsforløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet for kunden.

Overblik

Målgrupper

 • Lederteams

 • Projekt teams

 • Medarbejderteams

Udbytte

 • Færre samarbejdsvanskeligheder

 • Færre frustrationer i teamet

 • Bedre sammenhængskraft

 • Bedre resultater

 • Alle arbejder i samme retning

 • Større ansvarsfølelse for teammedlemmerne

Indhold

 • Samarbejdsfremmende initiativer

 • Værktøjer, der bruges til at øge sammenhængskraften.

 • On-the-job træning, hvor værktøjer og læring bruges i hverdagen.

Tidsplan

Alle forløb er skræddersyede, der aftales indhold og tidsplan med hvert team.

Garanti

Kvalificeret facilitering

Teamudvikling processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator. Jeg har siden min træning i metoden, gennemført adskillige forskellige workshops. Derudover har jeg mere, end 20 års generel faciliteringserfaring.

Læs mere om mig

Erhvervscoach Morten Brøgger

Udtalelser

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål, som skaber mest mulig reflektion og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Jeg har brugt Morten i et større strategi forløb, i forbindelse med opstart på en ny ledergruppe, hvor han fungerede som facilitator og coach. Jeg og deltagerne var meget tilfredse, med forløbet og resultatet, som alle havde et “ejerskab” til. Mortens empatiske evner kombineret med den sjældne evne til, at være dybt engageret og motiveret i processen, uden at tage ansvaret – kan varmt anbefales.

Karsten Pedersen

Områdedirektør, Nordea

FAQ

(Spørgsmål til teamudvikling)

Hvorfor teamudvikling?

Udvikling af lederteamets interne relationer og sammenhængskraft er et afgørende parameter for en virksomheds succes. Det er også et parameter, der let kan glemmes i den operationelle travlhed. Ved at anvende en ekstern coach, sikrer virksomheden at den rette kompetence til at udvikle teamet er til stede.

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling er en målrettet proces, som teammedlemmer gennemgår for at forbedre deres præstationer. Målet er at hjælpe medlemmerne til at arbejde bedre og mere effektivt sammen, så de kan nå deres mål og blive mere produktive.

Hvordan foregår teamudvikling?

Teamudvikling opnås hovedsageligt gennem teambaserede forløb, som faciliteres af en erhvervscoach. I forløbene arbejdes der aktivt og struktureret med teamsamarbejde mod et fælles mål f.eks. strategiarbejde, opgaveløsningen, projektplanlægning mv.

Hvilke metoder anvendes der til teamudvikling?

I teamforløb med fokus på teamudvikling anvendes der typisk en eller flere konkrete metoder og værktøjer. Der kan her være tale om teamcoaching, teambuilding øvelser, 5 behaviours of a cohesive team,Teams to workTM, personlighedstest og profiler mv.

Hvem laver teamudvikling?

Et teamudviklingsforløb bliver primært organiseret, planlagt og afholdt af erhvervscoaches. Erhvervscoachen vil oftest her stå som facilitator af teamforløbene. Forløbenes indhold tilrettelægges efter lederteamets aktuelle behov og fremtidige ønsker.

Hvad er en erhvervscoach?

En erhvervscoach er en perifer samtalepartner, der typisk hjælper folk i erhvervslivet med sparring og øvelser. Disse har fokus på at skabe bedre resultater og mere drivkraft. Coachen besidder relevant erhvervserfaring, teoretisk og faglig viden som en forudsætning for at gennemføre forandringstiltag.
BOOK ET MØDE