Teamudvikling

Sammenhængskraft er en forudsætning, for succes

Teamforløb

Teamforløb med fokus på teamudvikling, at højne sammenhængskraften, samarbejdet og skabe mere effektive teams. Forløbene bygger på facilitering af struktureret teamsamarbejde, mod et fælles mål, f.eks. strategiarbejde, løse opgaver, budgetplanlægning eller projektplanlægning. Teamudvikling forløbene tager afsæt i ordentlighed, sammenhængskraft, tillid og nysgerrighed, der alle er vigtige faktorer, for at lykkes med det fremtidige mål.

Teamforløb der skaber resultater
Løsningsfokuserede forløb, der giver brændstof til bæredygtig forandring

Uanset hvilken lederrolle du har, er jeg sikker på, du ønsker at skabe de bedste resultater. Du har måske allerede læst, og fået en masse inspiration fra foredrag, kurser og ledelsesbøger. Det kan være, at lederadfærden stadig ikke udvikler sig, selvom du har fået, alt informationen. Der findes efterhånden, så meget ledelseslitteratur og ledelsesmodeller, at mange bliver forvirrede og handlingslammede, når de skal finde ud af, hvilken slags leder de gerne vil være (LÆS: leve op til!)

Typer af lederteams

– Og deres kendetegn

Velfungerende lederteams

 

 • Leverer kvalitet rettidigt
 • Opbygger konstruktiv kommunikation
 • Udveksler holdninger til ansvarsområder
 • Opbygger tillid til hinanden
 • Yder hjælp til de andres problemer
 • Løser relationelle udfordringer
 • Skjuler ikke information eller holdninger

Nye lederteams

 

 • Udskiftning af individer

 • Stor energi om opgaven

 • Store ambitioner om resultater

 • Usikkerhed om rammer

 • Usikkerhed om opgaven

 • Usikkerhed om de andre i teamet

Konfliktfyldte lederteams

 

 • Snakken i krogene

 • Overflade enighed

 • Åbenlys uenighed

 • Information tilbageholdes

 • Information er magt

 • Mistillid til hinanden

Højt ydende lederteams

 

 • Producerer meget

 • Mangler overblik

 • Silo opdelt

 • Misser synergier

 • Glemmer at analysere leverancer

Transition

Transition er den teamudvikling, lederteamet skal gennemgå, for at blive velfungerende og effektivt. Lederteamets sammenhængskraft har stor betydning, og er afgørende for organisationens succes. Hvis der ikke er tillid blandt enkelte teammedlemmer, så er det ikke muligt at tale om, at være high performing. Som erhvervscoach og lederudvikler, hjælper jeg arbejdet med teamudvikling ved at øge selvindsigt, på en tryg og resultatskabende måde, så du og teamets arbejde får mærkbare og de bedste resultater, af at arbejde med dig selv og dit lederteam.

Udvikling med bedre performance i højsædet

Metoder

Som jeg Bruger
Teamcoaching
Engagerende proces
Se mere her »
Teamcoaching fokuserer på teamets styrker og kompetencer, da de mest effektivt, hjælper jer til at opnå jeres mål. Teamcoaching har fokus på løsninger og fremtid, og vil typisk foregå i et struktureret forløb.
LEGO® SERIOUS PLAY®
Bygger på viden
Se mere her »
LEGO® SERIOUS PLAY® metoden, er udviklet af professor Johan S. Roos og professor Bart Victor. Metoden bygger på videnskab, indenfor bl.a. læring og organisationspsykologi og resulterer derfor både i, læring og tillidsopbygning i teamet. Velegnet koncept til nyetablerede teams, og teams, der ønsker et energigivende udviklingskoncept.
5 Behaviours of a cohesive team
Databaseret teamkoncept
Se mere her »
Teamværktøj skabt på baggrund af Patrick Lencioni’s bestseller af samme navn. Teamprofilen udfyldes og resultatet anvendes til at udpege, hvor det giver størst effekt at udvikle teamet. Et stærkt værktøj til lederteams, der ønsker at blive high performing.
 dybdegåendeTeamudvikling

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament, af videnskabelige teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse i, og erfaring med, forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

Procesbeskrivelse

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte af teamudvikling, hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet designes et skræddersyet forløb, der indfrier kundens forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kultur og lederteamets tilstand.

Eksekvering

Forløbet afvikles med et udvalgt værktøj, der vurderes velegnet til dette lederteam. Mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring og de bedste resultater med jeres teamudvikling.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet for kunden.

Overblik

Målgrupper:

 • Lederteams

 • Projekt teams

 • Medarbejderteams

Udbytte:

 • Færre samarbejdsvanskeligheder

 • Færre frustrationer i teamet

 • Bedre sammenhængskraft

 • Bedre resultater

 • Alle arbejder i samme retning

 • Større ansvarsfølelse for teammedlemmerne

Indhold:

 • Samarbejdsfremmende initiativer

 • Værktøjer, der bruges til at øge sammenhængskraften.

 • On-the-job træning, hvor værktøjer og læring bruges i hverdagen.

Tidsplan:

Alle forløb er skræddersyede, der aftales indhold og tidsplan med hvert team.

Garanti

Kvalificeret facilitering

Teamudvikling processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator. Jeg har siden min træning i metoden, gennemført adskillige forskellige workshops. Derudover har jeg mere, end 20 års generel faciliteringserfaring..

Udvikling hvis fokus er at fremmer dit fulde potentiale

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål som skaber mest mulig reflektion, og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Jeg har brugt Morten i et større strategi forløb, i forbindelse med opstart på en ny ledergruppe, hvor han fungerede som facilitator og coach. Jeg og deltagerne var meget tilfredse, med forløbet og resultatet, som alle havde et “ejerskab” til. Mortens empatiske evner kombineret med den sjældne evne til, at være dybt engageret og motiveret i processen, uden at tage ansvaret – kan varmt anbefales.

Karsten Pedersen

Områdedirektør, Nordea

Book et møde