Virksomheds mentaltræner.

Udvikling af både kultur og medarbejdere, som understøtter strategien

Mange virksomheder har en bred vifte af firmabetalte ordninger til at sikre medarbejdernes trivsel og effektivitet.
Mad, massage, helbredsforsikring, motionsrum, indkøbsordninger, kunstforeninger, ja listen er lang over gode firma betalte ordninger der er med til at sikre at medarbejderne har det godt.

Når en undersøgelse, som Microsoft gennemfører årligt, i 2022 viser at 53% af de adspurgte ledere føler sig udbrændte, er det på tide at virksomheder, gentænker deres medarbejdertilbud.

Den lange liste af personalegoder står nemlig i skærende kontrast til det stigende antal stress sygemeldinger, der dagligt rammer både offentlige og private virksomheder.

Investér i dine medarbejdere

Udgangspunktet er, at medarbejderen selv er bedst til at konkludere hvad der forhindrer vedkommende i at præstere optimalt. Den manglende optimale præstation, er lige så frustrerende for medarbejderen, som det er for virksomheden.

Hjælp dine medarbejdere og ledere ved at tilbyde dem et rum med plads til netop deres udviklingsønsker. Konceptet er udviklet, for at støtte medarbejdere med at optimere deres præstationsevne til glæde for dem selv og virksomheden.

Udvikling med bedre performance i højsædet

Formål

E

Håndtere medarbejderes hverdag og behov for at få talt om emner, det er svært at tale med chefen om

E

Fjerne mentale barrierer for optimal performance

E

Tilbyde et rum til medarbejderne hvor alt kan drøftes (privat, personligt, professionelt)

E

Trykprøvning af medarbejderes engagement og motivation for jobbet og virksomheden

E

Hjælp til at holde fokus på udvikling i en travl og hektisk hverdag (assistent for lederen)

Den personlige mentaltræner

Alt for mange mellemledere, står alene med deres udfordringer, fordi der enten hos dem selv, eller i organisationen, ikke er tryghed til at dele udviklingsområder.

Du samarbejder med en erhvervscoach, der selv har erfaring fra rollen som mellemleder, og som har uddannet og dygtiggjort sig indenfor, engagerende ledelse og ledelsesbaseret coaching.

Det er din garanti, for udbytte og effekt af forløbet.

Virksomheds mentaltræner

Udbytte

For individet

 • Øget mental sundhed
 • Øget robusthed
 • Bedre forståelse af arbejdsopgaven
 • Større overskud
 • Styrkede kompetencer
 • Højere Selvtillid
 • Bedre eksekveringsevne
 • Bedre arbejdsvaner
 • For virksomheden

 • Udvikling af medarbejderes kompetencer
 • Færre konflikter
 • Øget produktivitet
 • Færre sygemeldinger
 • Færre opsigelser
 • Tiltrække medarbejdere
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Procesbeskrivelse

  Indhold

  Udviklingssessioner, med fokus på medarbejderens dagsorden og ønske om forandring. Sessionerne varer 1 time og giver medarbejderen strategier til at håndtere, det eller de ting, der måtte forhindre optimal præstation. Der aftales en fast ugentlig/månedlig dag, hvor coachen(e) sidder i et dedikeret og velegnet lokale i virksomheden.

  Målgruppe

  Alle medarbejdere i virksomheden, der ønsker at få lettet den mentale byrde og dermed øge deres optimale præstationsevne, uanset om det er privat, personligt eller professionelt. De ledende medarbejdere taler med én coach, men medarbejderne taler med en anden, så der garanteres fortrolighed for alle parter.

  Varighed

  Anbefalingen er, at virksomheden investerer minimum 6-12 mdr. i en aftale, så de medarbejdere, der ønsker flere sessioner, kan få det. Afhængigt af virksomhedens størrelse og potentielle behov, aftales der naturligvis flere dage om ugen/måneden. Virksomheden investerer tidsmæssigt de timer medarbejderne samarbejder med coachen om at optimere præstationsevnen.

  Effektmåling

  Både medarbejderne og virksomheden skal vide hvilken effekt sessionerne har skabt. Alle effektmålinger foretages anonymt, så der garanteres fortrolighed for medarbejderne. Effektmålingen kan bl.a. være udviklingstest, stresstest, 360° eller en virksomhedsdefineret test.

  Et stærkt hold

  Samarbejdspartnere, der sikrer høj faglig sparring

  Elsebeth Grue Enggaard

  Businesscoach & Konfliktmægler (ledere og medarbejdere)

  Elsebeth har mere end 15 års erfaring, som selvstændig udviklingskonsulent. Hun har speciale i lederudvikling, teamudvikling, konflikthåndtering, samt motivation, trivsel og arbejdsglæde. Hun er uddannet erhvervscoach og NLP Business Practitioner. Som facilitator sætter Elsebeth en ære i at arbejde målrettet, og resultatorienteret koblet med indlevelse, nærvær og god energi.

  Jim Dane

  Life- og businesscoach & Mentaltræner (ledere og medarbejdere)

  Jim har en lang ledelseskarriere bag sig i oplevelsesindustrien. Jim har uddannet og udviklet sin egen coach-praksis og hjælper her primært ledere med at optimere deres præstationsevne. Jim har gennem livet har stor fokus på egen udvikling og har bl.a. flere certificeringer indenfor life-, business og stresscoaching.

  Gabriele Heun

  Stressforebyggelsesekspert (Ledere & medarbejdere)

  Gabriele arbejder med organisationssundhed og trivsel for at fremme arbejdsglæden og for at aftabuisere og forebygge stress i organisationer. Hun har over 30 års ledelses- og erhvervserfaring fra private virksomheder (danske og globale) og er flydende i dansk, engelsk og tysk. Hendes fokus er på den primære forebyggelse, den der skaber handling og forandring samt bryder stress-tabuet med en målrettet indsats. Gabriele er uddannet adfærdsdesigner, specialist i stress og mental sundhed og psykisk førstehjælper og stresscoach.

  Linette Holkmann

  Life- og businesscoach (ledere og medarbejdere)

  Linette har mere end 20 års erfaring, som HR-business partner og HR-direktør og har dermed den strategiske forståelse af alle udfordringer en virksomhed står overfor. Hun vil med den baggrund kunne støtte ledere med at skabe stærke resultater for virksomheden, medarbejderne og dermed også sig selv.

  Hanne Pilegaard

  Life- og businesscoach (ledere og medarbejdere)

  Hanne er særligt optaget af hvordan man igennem personlig- og teamudvikling kan blive en bedre leder og kollega, og dermed gavne både sig selv, teamet og virksomheden. Hun er oprindeligt uddannet jurist, og har arbejdet i forskellige internationale organisationer igennem 24 år, herunder 10 år som leder. Hun begyndte at videreuddanne sig indenfor – og arbejde med – arbejdspladscoaching, konfliktmægling og facilitering, allerede mens hun var ansat, og har siden 2014 været selvstændig konsulent for ledere (alle ledelseslag) og medarbejdere på danske og internationale arbejdspladser. 

  Jannie Petersen

  Lifecoach & Mentaltræner (medarbejdere)

  Jannie er uddannet life- og stresscoach og har som hoved fokus at støtte medarbejdere med at få styr på de ting der forstyrrer i hverdagen. Jannie har en stor indlevelsesevne i den enkelte og du vil opleve, at hun virkelig gør sig umage for at hjælpe og støtte dig med dine udfordringer.
  BOOK ET MØDE