Lederprofilværktøjer.

Garanteret effekt, med en autoriseret og certificeret partner

Autoriseret partner i Wiley & certificeret i People Test Person

Som autoriseret partner i Wiley, har jeg adgang til personprofiler, indenfor salg, konflikthåndtering, teams og ledelsesprofiler af forskellige karakter. Desuden er jeg certificeret i, People Test Person, som er et dansk baseret personanalyseværktøj. De profilværktøjer jeg anvender til lederudvikling, er listet herunder.

Everything DiSC® Management profil

Solidt lederprofilværktøj

Everything DiSC Management-profilen, anvender en valideret og anerkendt model, til at give lederen indsigt, i egen adfærd. Profilen er ledelsesspecifik med dybdegående information, herunder tips, strategier og handlingsplaner, som hjælper ledere med, at blive mere effektive. Giver adgang til ubegrænsede opfølgningsrapporter.

EVERYTHING DISC MANAGEMENT-PROFILEN FOKUSERER PÅ:

Lederen lærer om styrker og udfordringer, i deres lederskab og hvordan de tilpasser deres ledelsesstil, så de bedst opfylder behovene, hos dem, de leder – og derved bliver mere, effektive ledere.

E

Din DiSC-ledelsesstil

E

Ledelse og uddelegering

E

Motivering

E

Udvikling af andre

E

Samarbejde med din leder

Reality Check – 360º  lederudvikling

Sublim feedback til ejerledere og topledere

Hvad er RealityCheck?

RealityCheck er en webbaseret portal til at drive og overvåge, hvor godt du eller dine ledende medarbejdere formår at efterleve jeres kultur. Værktøjet giver dig eller dine ledere skræddersyede handlinger til at udvikle sig til de ledere, deres kolleger har brug for. Samtidig får du værdifuld indsigt i, hvor effektiv din udviklingsindsats er, og hvad den skal fokuseres på.
Med RealityCheck involverer du dine medarbejdere i arbejdet med at udvikle dig selv på alle niveauer, enkeltpersoner, teams og som organisation. Værktøjet tager udgangspunkt i dine konkrete udfordringer, så feedbacken er relevant og konstruktiv. Vi fanger det, der virker i dag og sørger for at styrke det, så du vokser via dine styrker.

Hvorfor RealityCheck?

Opdaterede sandheder
RealityCheck giver ledere mulighed for at forstå, hvordan de skal fokusere fremad for at møde aktuelle udfordringer.
Bevidsthed
Vi giver ledere et opdateret kort og en plan for, hvilke refleksioner og samtaler de skal fokusere på.

Udvikling
RealityCheck lader dig vide, hvilken indsats der er nødvendig for at opfylde dine specifikke udviklingsbehov, når det kommer til at sikre positivt lederskab.

Hvordan anvendes Reality Check?

E

Interaktiv Interface til effektiv kommunikation

E

Fra 20+ siders PDF til 1 Indsigts side

E

Altid tilgængelig online platform med interaktiv kommunikation

E

Svarene bruges til indsigt, handlinger og opfølgning

People Test Person

Detaljeret personprofil til erfarne ejerledere og mellemledere

People Test Person, er en veldokumenteret personlighedstest, som er udviklet over 12 år. Den anvendes af en række nationale og internationale organisationer. Den bruges til, personlig udvikling og værdiskabelse for ledere. Personanalysen giver, et detaljeret og nuanceret billede af lederens personlighed og adfærd. Personlighedstesten afdækker 12 overordnede, karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.

BOOK ET MØDE