Lederprofilværktøjer

Garanteret effekt, med en autoriseret og certificeret partner

Autoriseret partner i Wiley & certificeret i People Test Person

Som autoriseret partner i Wiley, har jeg adgang til personprofiler, indenfor salg, konflikthåndtering, teams og ledelsesprofiler af forskellige karakter. Desuden er jeg certificeret i, People Test Person, som er et dansk baseret personanalyseværktøj. De profilværktøjer jeg anvender til lederudvikling, er listet herunder.

Everything DiSC® Management profil

Solidt lederprofilværktøj

Everything DiSC Management-profilen, anvender en valideret og anerkendt model, til at give lederen indsigt, i egen adfærd. Profilen er ledelsesspecifik med dybdegående information, herunder tips, strategier og handlingsplaner, som hjælper ledere med, at blive mere effektive. Giver adgang til ubegrænsede opfølgningsrapporter.

EVERYTHING DISC MANAGEMENT-PROFILEN FOKUSERER PÅ:

Lederen lærer om styrker og udfordringer, i deres lederskab og hvordan de tilpasser deres ledelsesstil, så de bedst opfylder behovene, hos dem, de leder – og derved bliver mere, effektive ledere.

E

Din DiSC-ledelsesstil

E

Ledelse og uddelegering

E

Motivering

E

Udvikling af andre

E

Samarbejde med din leder

Everything DiSC 363® for Leaders

Sublim feedback til ejerledere og topledere
Endelig en 360 lederevaluering, der fokuserer på andet end besvarelsen. Med Everything DiSC© 363 får du et ledelsesprofilværktøj, der kan meget mere. Rapporten er nem at udfylde, med mulighed for at tilvælge, forudvalgte gennemtestede kommentarer. (findes pt. alene på engelsk)
COMMENTSMART:
Reducer deltagernes tidsforbrug med “CommentSmart”, et innovativt tiltag, der giver deltagerne mulighed for, at vælge gennemtestede adfærdsfokuserede kommentarer, der sikrer konstruktiv feedback.
RAPPORTEN:
E

22+ siders feedback til lederen

E

Videnskabelig dokumenteret model

E

Intuitive visuelle fremstillinger

E

Udførlig liste af kommentarer

E

Tre strategier til at forbedre effektiviteten

People Test Person

Detaljeret personprofil til erfarne ejerledere og mellemledere

People Test Person, er en veldokumenteret personlighedstest, som er udviklet over 12 år. Den anvendes af en række nationale og internationale organisationer. Den bruges til, personlig udvikling og værdiskabelse for ledere. Personanalysen giver, et detaljeret og nuanceret billede af lederens personlighed og adfærd. Personlighedstesten afdækker 12 overordnede, karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.

Book et møde