Executive Coaching.

Skræddersyet lederudvikling der virker

“En øget bevidsthed, skaber bedre forudsætninger, for at træffe gode beslutninger”

Vil du løfte dit lederskab som topleder til nye højder?

Executive coaching er essentielt, for alle topledere, uanset om du er ansat direktør, eller ejerleder. Som direktør er der (for) mange fokuspunkter.

Det betyder, at du som topleder har behov for en, som kan hjælpe dig med at sikre, at fokus er det rigtige sted, samt hvad konsekvenserne af, det fokus betyder.

De største erhvervsledere har indset, at eksterne input, fra betroede sparringspartnere, er essentielle for deres, videreudvikling. Det kan du få med denne type coaching. 

Ledelse handler om, at sikre fremdrift og udvikling. Dygtige topledere der har erfaring, med ledelse, er i stand til at øge egen og andres effektivitet. Executive coaching  handler om at udvikle kompetencer, eller indstilling, for at øge værdien, som den enkelte topleder skaber.

Se præsentation her.

Transition

Transition er ordet for den udvikling, toplederen skal gennemgå for, at blive en dygtig og effektiv leder.

Mange topledere udvikler sig gradvist, i rollen indtil et vidst punkt, hvor det er umuligt for én selv, at sørge for den videre udvikling.

Når du har lavet transitionen, vil ens holdning til ledelse, have ændret sig til, i højere grad, at skabe resultater gennem andre og mindre om, at skabe succes via egne praktiske bidrag.

Som erhvervscoach og lederudvikler i København, kan jeg igennem coaching øge selvindsigten, på en tryg og resultatskabende måde, så du får mærkbare resultater, af at arbejde med dig selv, og dit lederskab.

 

  • Skarpere fokus ✓
  • Styrket gennemslagskraft ✓
  • Bedre personlige & sociale kompetnecer ✓
  • Selvindsigt og vækst ✓
Udvikling med bedre performance i højsædet

Træning i nye lederkompetencer

Det essentielle som topleder er, at du skaber resultater. Hvis du ønsker at gøre det på en bæredygtig måde, for  både lederen og organisation, så kræver det, at du er i stand til at kommunikere på en måde, så hele organisationen har lyst til at arbejde mod det mål.

Det hviler på dine skuldre, at du kan skabe følgeskab hos, dine medarbejdere, for de er din vigtigste ressource til, at indfri egne og organisationens ambitioner – og det er dette udvikling af topledere forløb, kan hjælpe med.

Indhold

Vores samarbejde øger din bevidsthed, om din egen lederadfærd. En øget bevidsthed betyder, at du ser på dig selv, og dine handlinger, gennem forskellige værktøjer i udvikling af topledere forløbet.

Ved at se på din lederadfærd, gennem forskellige værktøjer, kan du bruge de nye erkendelser, som hjælper dig videre i din lederkarriere.

Det har vist sig særligt succesfuldt, at anvende 360° feedback, som et af værktøjerne.

Forløb

Skræddersyet indhold, maksimal effekt

Executive Coaching

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament, af teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse i, og erfaring med, forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven..

Kontakt mig.

Procesbeskrivelse

Målgruppe

Topledere, der ønsker at udvikle præstationsfremmende lederskab, og samtidig opnå mere overskud privat og professionelt. Alle forløb, tager udgangspunkt i toplederens ambitioner for sit lederskab.

Indhold

Inden forløbet starter, gennemføres en samtale om mål med forløbet. Disse mål danner grundlag for samtalerne og effektmålingen. Samtalerne foregår enten face-to-face eller online/telefon. Vi arbejder metodisk efter min egen model MESTR.

Varighed

For at maksimere toplederens mulighed for læring og forankring, strækker forløbene sig typisk mellem 9-12 mdr.

Effektmåling

Som noget unikt, gennemføres en effektmåling i forbindelse med forløbet. Så du kan vurdere effekten af forløbet og din egen indsats.

Executive coaching til topledere

Bidrag til toplederens udvikling

Denne type coaching er en løsningsfremmende samtaleform, hvor coachen hjælper toplederen med, at få løst de udfordringer, som toplederen finder relevante.

Alt kan løses i dialogen, for hele teknikken i executive coaching går ud på ,at sikre, der er nok motivation og engagement, i at udføre den handling/beslutning, som samtalen handler om.

Derfor er en erhvervscoachs vigtigste egenskaber, som støtter toplederen i at udføre jobbet:

E

sætter sig hurtigt ind i toplederens situation

E
evner at spørge til ”blinde pletter” hos toplederen
E
evner at udfordre toplederen, på en konstruktiv måde
E
skaber commitment til fremtidige handlinger
E
understøtter den personlige udvikling toplederen gennemgår

Executive Coaching er velegnet i følgende situationer

E
Resultatskabende lederskab, ledelsesværktøjer der sikrer proaktivitet i organisationen
E
Selvindsigt og værdiafklaring, gennem personlig udvikling
E
Nye vinkler på problemstillinger, der hindrer fremdrift i organisationen
E
Præstationsfremmende værktøjer, der gavner toplederen og organisationen
E
Større succes for toplederen og organisationen, via bedre samarbejdsrelationer
E
Karriereafklaring, en afgørende faktor for toplederens motivation
E
Samarbejdsproblemer i direktionen, eller bestyrelsen

Udtalelser

Jeg har brugt Morten i et større strategi forløb, i forbindelse med opstart på en ny ledergruppe, hvor han fungerede som facilitator og coach. Jeg og deltagerne var meget tilfredse, med forløbet og resultatet, som alle havde et “ejerskab” til. Mortens empatiske evner kombineret med den sjældne evne til, at være dybt engageret og motiveret i processen, uden at tage ansvaret – kan varmt anbefales.

Karsten Pedersen

Områdedirektør, Nordea

Jeg har lige afsluttet, en 3 måneders coaching session med Morten. Jeg kan klart anbefale ham, hvis man ønsker, en personlig forandring. Morten er god til, at lytte bedre til at prikke og lirke, dine inderste tanker frem, og så er han bedst til at få mig til at indse, kernen i problemstillingerne, og få mine tanker i rigtig retning. Han er 100% alle pengene værd, for alle som gerne vil opleve en positiv personlig udvikling.

Brian Norup

Head of Sales

FAQ

Hvorfor bruge executive coaching?

Ledelse handler om at skabe fremdrift og udvikling i en organisation. Forandringstiltag sker typisk først i toppen og går dernæst ned gennem resten af organisationen. Som direktør, topleder eller ejerleder forventes det af dig, at du skaber resultater, vækst og positiv forandring. Med coaching kan du sikre, at du har dit fokus det rigtige sted, undgår at blive flaskehals, og løser problemer i direktionen mv.

Hvordan foregår et udviklingsforløb til executives?

Executive coaching udviklingsforløb afvikles hovedsageligt gennem flere sessioner. Disse er velfunderet på et solidt fundament af praktisk erhvervserfaring, samt relevant faglig og teoretisk viden inden for lederudvikling, startegiudvikling, forandirngsledelse, motivation mv. Sessionerne vil have fokus på at træne nye lederkompetencer, øge din bevidsthed og forbedre din evne til at skabe værdifulde relationer.

Hvilke metoder og værktøjer bruges der i executive udviklingsforløb?

Som topleder er det vigtigt, at du er fokuseret og bevidst omkring din adfærd. I forløbet vil din lederadfærd blive undersøgt ved brug af forskellige lederprofilværktøjer såsom 360 lederevaluering og DiSC© 363 og lign. Derudover indeholder forløbene oftest også understøttende mentaltræning og løsningsorienterede samtaler.

Hvem laver executive udviklingsforløb?

Executive coaching forløb bliver primært afviklet og organiseret af en erhvervscoach. Forløbene varer oftest mellem 9-12 måneder, hvor sessionerne tilpasses til dine behov og opnåede resultater.

Hvad er en erhvervscoach?

En erhvervscoach er en kvalificeret ekstern samtale- og sparringspartner, som til dagligt hjælper ledere og lederteams med at optimere deres performance. Dette sker som regel gennem et alsidigt brug af forskellige relevante metoder og værktøjer. Erhvervscoachen agerer som facilitator og besidder nødvendig praktisk erfaring, kompetencer, teoretisk og fagligt viden.

BOOK ET MØDE