Om mentaltræning.

Forskningsbaseret proaktiv træningsform

Hvad er mentaltræning?

Mentaltræning er som ordet antyder, træning af dit mentale immunforsvar. Mentaltræning er en overbygning af mindfulness, som også er meget anerkendt, allerede. Det har sin oprindelse, fra sportens verden, hvor det for 50 år siden, første gang blev anvendt for, at optimere idrætsudøveres præstationer. Det er siden blevet tydeligt, at vores mentale processer, kan have afgørende indflydelse, på vores præstationer og mentale immunforsvar. Det er med mentaltræning som med alt andet træning, det kræver at man træner for, at komme i god “mental form”. Til gengæld er effekten, af at være i god mental form helt enestående.

Hvordan mentaltræner man?

Man kan opdele mentaltræning i tre træningsfaser. De første to faser er “opvarmning” for at komme i så god mental form, at du virkelig kan rykke, ved de mentale mønstre du har. Når du efter ca. 3 uger har trænet programmerne fysisk afspænding og mental afslapning, er du klar til at arbejde med de mønstre, hos dig selv du gerne vil ændre.

Det er at tage 15 min. ud hver dag og bruge dem på dig selv. Der er efterhånden rigtig mange dokumenterede effekter ved, at mentaltræne og metoden udforskes stadig, da effekten også er “for god til at være sandt”.

Hvorfor mentaltræning?

Vi har alle oplevet, at vi ikke tænker positive tanker, i forbindelse med noget arbejdsrelateret eller privat. Der er ubegrænsede muligheder for, at ændre mentale mønstre hos dig selv. Lidt kækt formuleret, er mentaltræning positiv hjernevask! Ja! Mentaltræning handler om, at skabe positive mentale mønstre i din hjerne, uanset om det er en professionel, eller privat udfordring.

Effekt ved mentaltræning

Uddrag af artikel på ida.dk med hjerneforsker Troels W. Kjær

Der er lavet flere hjernescanningsstudier af folk, mens de mediterede, og her kan man se, at neurotransmitterne i visse områder af hjernen øger deres aktivitet, hvilket vil sige, at cellerne kommunikerer bedre indbyrdes. Hjerneforsker Troels W. Kjær påviste selv i et af de første studier på området, at signalstoffet dopamin, der er essentielt for hjernens funktion, bliver udskilt under meditation.

”Vi tog en gruppe personer, der var erfarne inden for meditation, og scannede dem to gange. Den ene gang mediterede de, mens den anden gang var en kontroltest. Og her kunne vi se, at udskillelsen af dopamin, der er et belønningssignalstof, øgedes under meditation. Så man kan altså måle, at hjernens signalstoffer ændrer sig under meditation. Det interessante er, at meditation aktiverer krybdyrshjernen, vores belønningscenter, og at det mindsker stressresponsen”.

Samtidig har man målt at blodtrykket og antallet af hjerteslag falder hos personer, når de mediterer, hvilket indikerer, at deres stressniveau falder.

BOOK ET MØDE