LEGO® SERIOUS PLAY®.

Kreativt, praktisk og unikt teamudviklingsværktøj

LEGO® SERIOUS PLAY® er et unikt værktøj, der altid leverer mere, end traditionelle udviklingsværktøjer

LEGO® SERIOUS PLAY® indfrier formål og mål for udvikling af lederteamet, eller hele virksomheden, uanset om det er en strategiproces, teamudvikling, eller organisationsudvikling.

Det sker, på en anderledes og mere inddragende måde, end traditionel post-it øvelser og tavlefacilitering.

Konceptet blev udviklet i 1990’erne, i et samarbejde mellem LEGO® og professor Johan S. Roos og professor Bart Victor, som værktøj til, at gøre strategiprocesser i LEGO® mere effektive og resultatskabende.

Ønsker du at forbedre dit teams peformance?

Eksempler på velegnede aktiviteter med LEGO® SERIOUS PLAY®

 • Udvikle nye koncepter
 • Lederudvikling
 • Teamudvikling
 • Trivsel på arbejdspladsen
 • Implementere og eksekvere koncepter og planer
 • Skabe fælles mål og retning – kultur og identitet
 • Udvikle fælles forståelse, overblik og engagement
 • Samle information og viden på en konkret måde
 • Facilitere forandringer og samarbejde
 • Identificere løsningsmuligheder på udfordringer
 • Udforske konsekvenser af mulige handlinger
 • Være katalysator for dialog
Udvikl nye kompetencer med Lego Serious Play®

Læs mere om mig

4 faser

Alle øvelser indeholder en fast skabelon

1

Udfordringen

2

Byg dit svar i en LEGO® model

3

Del dit svar med LEGO® modellen

4

Stil spørgsmål og reflektér

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden

Konceptet bygger på, viden indenfor organisatorisk læring, læring, organisationspsykologi, storytelling, strategiudvikling, kulturudvikling m.fl. Unikt værktøj, der altid leverer mere, end traditionelle udviklingsværktøjer. Processen sikrer, at alle får mulighed for at dele idéer, synspunkter og holdninger, i en tryg og tillidsskabende ramme.

En grundlæggende antagelse i LEGO® SERIOUS PLAY® er, at de bedste resultater i udviklingsprocesser opnås, hvis der sikres adgang til kreativitet. Det gøres hurtigst og mest effektivt ved, at lege. Når vi leger i vores lego workshops, så er alt muligt, og det er særdeles hjælpsomt i udviklingsprocesser. I processen har legen, et formål! Så mens du leger med, LEGO® SERIOUS PLAY®, så løser du konkrete udfordringer, i lederteamet, eller virksomheden.

Cases

Heldagsworkshop med alle ledere i virksomheden (125 deltagere)

Formål:
Introducere, udforske og arbejde med strategien for 2020 og grundlaget for denne på en sjov, kreativ og effektiv måde via LEGO® metoden.

Halvdagsworkshop med produktionsvirksomhed (100 deltagere)

Formål:
Introduktion til LSP® som værktøj + udforskning af virksomhedens potentiale for at blive et ”dansk design ikon”

Heldagsworkshop med medarbejderteam (12 deltagere)

Formål:
Inspirerende LSP® teambuilding dag, med fokus på at skabe mere sammenhold og tillid i teamet. Gennem byggeøvelserne, facilitere ny viden om teammedlemmerne frem.

Garanti

Kvalificeret facilitering

Processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator.

Jeg har siden min træning i LEGO® SERIOUS PLAY® metoden, gennemført adskillige forskellige workshops. Derudover har jeg mere end, 20 års generel faciliteringserfaring.

Jeg tilbyder workshops i København og omegn.

Læs mere om mig

Morten Brøgger holder en legofigur.

LEGO® SERIOUS PLAY® workshop

Processer

Real Time Culture

Formål:
Inddragende aktivitet for hele virksomheden med LSP® , der understøtter det strategi-, eller kulturarbejde, der er i gang.

Indhold:
Små øvelser, der alle har med virksomhedens strategi, kultur eller værdier at gøre.

Udbytte:
Flere forstår nu bedre strategien, kulturen eller værdierne, da de selv har arbejdet med at integrere dem i hverdagen.

Tidsforbrug:
3 timer – 1 dag

Deltagere:
5 – 400

Real Time Identity You

Formål:
Skabe fundament for et rigtig tæt samarbejde i teamet med LSP®.

Indhold:
5-8 forskellige øvelser, med fokus på at skabe større kendskab til teammedlemmer.

Udbytte:
Dialoger og samtaler i løbet af dagen, frembringer ny viden om teamet. Viden som kan anvendes konstruktivt, i det fremtidige samarbejde.

Tidsforbrug:
½ – 1 dags workshop

Deltagere:
2-12

Real Time Strategy

Formål:
Bygge en færdig, gennemtestet strategi, der konkret og praktisk, kan levere på virksomhedens vision ved hjælp af LSP®.

Indhold:
Grundig analyse, af virksomhedens nuværende situation. Skabelse af en strategi, der sikrer virksomheden vækst i fremtiden, Dernæst afprøvning af forskellige scenarier, der syretester om strategien holder og hvor der i givet fald skal justeres. Eksekveringsplan, hvor KPI og andre målepunkter besluttes og forankres i lederteamet.

Udbytte:
Færdig og konkret eksekverbar strategi, som er bygget af hele lederteamet. Alle teammedlemmer er blevet hørt og har bidraget til strategien.

Tidsforbrug:
1-2 dage, så er der til gengæld også leveret ALT til den nye strategi, helt ned til KPI mål.

Deltagere:
2-10

Real time change®

Processer

Strategisk arbejde med forandringer

Formål:
Udarbejd en strategisk handlingsplan for dit team eller din virksomhed med LSP®.

Indhold:

 • Analyse af nuværende økosystem
 • Design af fremtidigt økosystem
 • Fremtidens trends og deres påvirkning af vores team / virksomhed
 • Viden om forandringsprocesser
 • Værktøjer til at skabe de bedste forudsætninger for succesfuld forandringsproces

Udbytte:

 • Grundig analyse af nuværende økosystem
 • Strategisk parathed til forandringer
 • Energiskabende forandringsproces
 • Konkret og eksekvérbar handlingsplan til gennemførsel af strategiske forandringer

Mål:

 • Implementérbar handlingsplan

Tidslinje

 • Forberedelsesmøde
 • 2-3 dages workshop
 • 3* ½ dags opfølgning 3-12 mdr. senere

Deltagere:
3-10

Løs en konkret forandring

Formål:
Skab en succesfuld konkret forandring med LSP®.

Indhold:

 • 10 konkrete øvelser om at skabe forandringen
 • Viden om forandringsprocesser
 • Værktøjer til at skabe de bedste forudsætninger for succesfuld forandringsproces

Udbytte:

 • Træn forandringsparathed
 • Få viden om forandringsparathed
 • Øget forståelse og commitment til forandringer
 • Klar plan for konkret forandringsproces
 • Udvikl forandringsagenter i din virksomhed

Mål:

 • Forstå din rolle som forandringsagent
 • Bliv en succesfuld forandringsagent
 • Actionplan til løsning af konkret forandringsproces

Tidslinje

 • Forberedelsesmøde
 • 1 dags workshop
 • 1/2 dags opfølgning 3-6 mdr. senere

Deltagere:
2-20

Træn Forandringsparathed

Formål:
Konkret træning i forandringsparathed med LSP®.

Indhold:
6 konkrete øvelser om at håndtere dig/dit team/din virksomhed i forandringer

Udbytte:

 • Træn forandringsparathed
 • Få viden om forandringsparathed
 • Øget forståelse og commitment til forandringer

Mål:

 • Forstå din rolle som forandringsagent
 • Bliv en succesfuld forandringsagent

Tidslinje
2 timers workshop

Deltagere:
2-400

LEGO® SERIOUS PLAY® teamforløb

En workshops opbygning

Opvarmning

Indhold:
1-3 forskellige øvelser, der alle har det formål, at løsne op for utryghed, kreativitet, frihed, storytelling og metaforbygning.

Fokus:
Opbygning af tillid til sig selv, processen og facilitator. Vigtigt fundament for succesraten i de næste faser.

Leverance

Indhold:
3-5 forskellige øvelser, der tilsammen skaber det ønskede resultat for workshoppen.

Fokus:
Fokus: Individuelle fortællinger gøres til fælles fortællinger. Analyse af tilgængelig viden, planlægning af tiltag og eksekvering af løsninger..

Forankring

Indhold:
Opsamling af modeller, historier og al anden viden, der er fremkommet i de tidligere faser.

Fokus:
Her samles det hele sammen i en dokumentation, som understøtter formål og mål med workshoppen, og hjælper teamet videre..

Udtalelser

Super dag med LEGO® SERIOUS PLAY® og Morten Brøgger som facilitator. Som leder, var det fantastisk, at se hvordan alle kollegaerne i teamet gav max. af sig selv og gennem leg, grin, interesse og indlevelse, styrkede fundamentet i teamet endnu mere – fremtidens udfordringer kan bare komme an.

Søren Lund

Filialdirektør

FAQ

Hvorfor bruge LEGO® SERIOUS PLAY®?

Udvikling af lederteamets interne relationer og sammenhængskraft er et afgørende parameter for en virksomheds succes. Det er også et parameter, der let kan glemmes i den operationelle tralvhed. Ved at anvende en ekstern coach, sikrer virksomheden at den rette kompetence til at udvikle teamet er til stede.

Hvordan foregår et LEGO® SERIOUS PLAY® udviklingsforløb?

Udviklingsforløb baseret på LEGO® SERIOUS PLAY® vil være effektfuldt for et lederteam, afdelinger eller virksomheder. Afhængigt af behov, kan forløbet have fokus på kultur, teamsamarbejde, udarbejdelse af ny strategi og strategisk arbejde med forandringer. Dette sker primært gennem en række mindre arbejdsopgaver, øvelser og workshops.

Hvem bruger LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® kan anvendes til flere forskellige formål, men bruges som udgangspunkt af en erhvervscoach til teamudvikling og teamcoahcing. Erhvervscoachen anvender her LEGO>® SERIOUS PLAY® som et værktøj til at udvikle teamet eller virksomheden. Der ”leges” strategisk med legoklodserne, med henblik på at løse konkrete udfordringer, der er relevante for teamet eller virksomheden.

Hvad er en erhvervscoach?

En erhvervscoach er en kvalificeret ekstern samtale- og sparringspartner, som assisterer ledere og lederteams med at optimere deres performance. Dette sker typisk gennem alsidig brug af forskellige relevante metoder og værktøjer. Erhvervscoachen agerer som facilitator og besidder heriblandt relevant erhvervserfaring og nødvendige kompetencer og viden.
BOOK ET MØDE