Organisationsudvikling.

Udvikling af både kultur og mennesker, som understøtter strategien

Organisationsudvikling i praksis

At facilitere handlekraft og synergier er en kompleks, men givende proces, der kan styrke din organisation. God forandringsledelse skaber udvikling og skaber vækst. Men forandringer er ikke altid lette at lede, hvorfor det er afgørende at arbejde målrettet med organisationsudvikling.

En organisations største udviklingspunkt er at få kulturen og strategien til at fungere sammen. Det er let at beskrive en strategi. Oftest er det langt sværere at udføre den, fordi der sjældent bruges tid på at overveje, hvilken adfærdsændring der skal til for at udføre den.

Kultur arbejde kræver, at virksomheden er klar på, hvilken virksomhedskultur den ønsker, og hvordan den kan aflæses i hverdagen.

Udviklingsforløb der skaber resultater

“Culture eats strategy for breakfast”

Aktiv, bevidst og målrettet kulturarbejde er en forudsætning for succes, når det kommer til gennemgribende forbedringer og forandringer. De organisationer der evner at bygge en god og sund arbejdskultur, er de organisationer, der på den lange bane vil (for)blive succesfulde.

Det kræver bevidsthed hos bestyrelsen og direktionen, for kulturen er den afgørende vinderparameter i deres organisation. I praksis arbejder mange organisationer ikke bevidst med kulturen, som fundament for langvarig succes.

Ligeledes har mange organisationer heller ikke mulighed for at have nøglepersoner dedikeret til projektledelse af kulturarbejdet og organisationsudvikling processerne. Det skader organisationen på både kort og lang sigt, at der ikke er fokus på, hvordan kulturen påvirker det daglige arbejde.

Udbytte af forandringsledelse

Om forandringsopgaven er stor eller lille, om den er kort eller langvarig, er det vigtigt at sikre der er et vedholdende fokus på den.

En ekstern konsulent kan sætte fokus og stille spørgsmål, som ledelsen ikke nødvendigvis kan. Selv efter organisationsændring processerne er gennemført, er der et dagligt samarbejde, der skal fungere i organisationen.

Derfor er det en fordel at have en udefra til både at analysere virksomheden, men også drive forandringsprocessen efterfølgende, da det sikrer et mere objektivt fokus gennem hele processen.

Over 20 års erfaring med organisationsudvikling

Jeg er en dedikeret HR-udviklingskonsulent med over 20 års erfaring indenfor organisationskultur og humanistisk organisationsudvikling. Jeg kan hjælpe jer med implementering af en bred vifte processer og forandring i praksis.

Forandringer kommer oftest via eksekvering af forandringsledelse på et højere niveau. Indsatser og læring siver efter ledergruppen videre ned til andre grupper og nøglepersoner i organisationen. Dette styrker planlægning, fællesskab og forståelse for strategier.

Gennem coaching, faglige metoder og workshops hjælper jeg jer med at forbedre jeres relationer, sammenhængskraft og kompetencer. Jeg har kontor i København.

Skrædedersyede organisationsudviklingsydelser

Your Strategic Partner

Kultur- og værdiprocesser

Fundamentet på plads

 

 • Formål: Struktureret tilgang til kultur- og værdiprocesser, som drivkraft for højere effektivitet og større produktivitet
 • Indhold: Udviklingstiltag, der aftales i tæt samarbejde med organisationen og dens behov
 • Udbytte: Den rigtige kultur vil fastholde og tiltrække medarbejdere, da de fleste ønsker at være et sted, hvor der er en god kultur.

Lederudvikling

Sikring af eksekveringskraft

 

 • Formål: Øge eksekveringskraften, så der opnås bedre performance med færre fejl, hurtigere resultater, mere salg eller noget helt andet. Lederudvikling kan være individuel eller teambaseret for ledergruppen.
 • Indhold: Skræddersyede forløb med værktøjer og øvelser, der sikrer at udviklingsprocessen fører til øget eksekveringskraft.
 • Udbytte: Eksekveringskraften betyder, at organisationen oplever, at forandringsprocesser gennemføres hurtigere, effektiviteten øges, med fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed.

Teamudvikling

Styrk sammenhængskraften

 

 • Formål: Øge teamets effektivitet. Løsne op for eventuelle relationelle problemer, eller forløse det sovende potentiale i det pågældende team.
 • Indhold: Aktiviteter afstemt med ledelsen. Afhængigt af problemet er der flere løsningsmuligheder.
 • Udbytte: Teamet løfter sammenhængskraften og dermed produktiviteten. Organisationen mærker et mere effektivt og produktivt team, der performer bedre end før.

Talentudvikling

Investering i organisationens overlevelse

 

 • Formål: Talentudviklingsforløb bruges til at udfordre og teste talenter i præcis de færdigheder eller kompetencer, som er vigtige for organisationen.
 • Indhold: Planlægges og sammensættes efter organisationens behov, med fokus på det ønskede resultat.
 • Udbytte: Talenter bliver anerkendt som vigtige for organisationen, og organisationen får vished for, hvor stort talentet er hos det enkelte talent.

Stressforebyggelse

Organisationens oversete gevinst

 

 • Formål: Mentaltræning af modstandskraft eller nedbringelse af egne stressfaktorer.
 • Indhold: Oplysning og videndeling om stressfaktorer og/eller fælles mentaltræning, som værktøj til at træne medarbejderes mentale modstandskraft.
 • Udbytte: Organisationen sparer mange penge på udgifter til sygemeldinger, vikarer, afløsere nye rekrutteringer mm. Medarbejderne oplever, at deres arbejdsgiver anerkender vigtigheden af deres mentale trivsel.

Karrieresparring

Konkret personlig udvikling

 

 • Formål: Sikre fastholdelse af medarbejdere, der potentielt kan være på vej væk. Eller kontrolleret afsked med forventning om genrekruttering i fremtiden.
 • Indhold: Fast forløb med fokus på at øge medarbejderens bevidsthed om egne muligheder for fortsat karriere i organisationen, eller udenfor hvis nødvendigt.
 • Udbytte: Medarbejderen får sparring på karrieremuligheder i organisationen, eller udenfor organisationen. Organisationen får skarpere billede af medarbejdersituationen.

Outplacement

Strategisk medarbejderfastholdelse

 

 • Formål: Værdifuldt tilbud til opsagte medarbejdere, der oplever en organisation, der anerkender medarbejderens bidrag til organisationen.
 • Indhold: Struktureret forløb med fokus på, at medarbejderen får sparring til nyt job.
 • Udbytte: Medarbejderen bliver ambassadør for organisationen, da denne oplever at blive taget seriøst til det sidste.

Udtalelser

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål, som skaber mest mulig reflektion og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Når jeg i min enhed, har brugt Morten til udviklings- eller faciliteringsopgaver, har hans særlige evne til at facilitere gruppe processer, med energi og begejstring både tilført viden og flyttet mindset hos tilhørerne. Mortens store faglighed indenfor ledelses- og organisationsudvikling gør, at han altid leverer med høj faglighed, troværdighed og humor og det gør ham meget engagerende, at samarbejde med. Ved vores seneste fælles projekt, evnede han på kort tid, at opnå ekspertviden om lederrollens udfordringer i en agile organisationsstruktur.

Christina Gadeberg

Head of HR, Nordea

FAQ

Hvad er organisationsudvikling?

Organisationsudvikling omhandler forbedring af organisationen gennem udvikling af bedre kultur, kompetencer, processer, kommunikations-, ledelses- og samarbejdsformer. Som udgangspunkt igangsættes gennemgribende forandringstiltag i samarbejde og dialog med topledelsen, hvoraf resultaterne og eksekveringskraften evalueres på baggrund af strategien.

Hvorfor organisationsudvikling?

Det overordnede formål er at forbedre og styrke organisationen. Dette indebærer forbedring af alle led i organisationen fra direktionen til personer i de forskellige afdelinger.

Formulering af strategier er let, men praktisk eksekvering er oftest langt sværere i virkeligheden. Det kræver at alle led i organisationen er klar på at udføre de fremsatte ønsker.

Derfor er det vigtigt at arbejde omhyggeligt med planlagte adfærdsændringer, hvis de skal lykkes.

Det er også værd at nævne at investering i organisationsudvikling er en langsigtet investering, der influerer på organisationen samlede eksekveringskraft.

Organisationsudvikling i praksis?

Forbedringer opnås typisk ved at arbejde med organisationens struktur, kultur eller processer.

I mange tilfælde faciliteres udviklingen af ledelsen i samarbejde med en erhvervscoach eller et team af specialister.

Ved at arbejde aktivt med forandringstiltag kan organisationer blive mere effektive, fleksible og lydhøre over for deres medarbejderes og kunders stadigt skiftende behov.

BOOK ET MØDE