Organisationsudvikling

Dedikeret HR-udviklingskonsulent

Organisationsudvikling i praksis

En organisations største udviklingspunkt, er at få kulturen og strategien, til at fungere sammen. Det er let at beskrive en strategi. Oftest er det langt sværere at udføre den, fordi der sjældent bruges tid på at overveje, hvilken adfærdsændring der skal til, for at udføre den. Kulturarbejde kræver, at virksomheden er klar på, hvilken kultur den ønsker, og hvordan den kan aflæses i hverdagen.
“Culture eats strategy for breakfast “

De organisationer, der evner at bygge en god og sund arbejdskultur, er de organisationer, der på den lange bane vil (for)blive succesfulde. Det kræver bevidsthed hos bestyrelsen og direktionen, for kulturen er det afgørende vinderparameter i deres organisation. Mange organisationer arbejder ikke bevidst med kulturen, som fundament for langvarig succes.

Mange organisationer har ikke mulighed for at have dedikeret projektleder til at styre processen omkring kulturarbejdet. Det skader organisationen på både kort og lang sigt, de der ikke er fokus på hvordan kulturen påvirker det daglige arbejde.

Udbytte

Om forandringsopgaven er stor eller lille, om den er kort eller langvarig, er det vigtigt at sikre, der er et vedholdende fokus på den. En ekstern konsulent kan sætte fokus og stille spørgsmål, som ledelsen ikke kan, da der også efter processen er et dagligt samarbejde, der skal fungere i organisationen. Det er derfor en fordel at have en udefra til både at analysere virksomheden, men også drive forandringsprocessen efterfølgende, da det sikrer fokus gennem hele processen.

Ydelser

Your Strategic Partner

Kultur- og værdiprocesser

Fundamentet på plads

  Formål: Struktureret tilgang til kultur- og værdiprocesser, som drivkraft for højere effektivitet og større produktivitet Indhold: Udviklingstiltag, der aftales i tæt samarbejde med organisationen og dens behov Udbytte: Den rigtige kultur vil fastholde og tiltrække medarbejdere, da de fleste ønsker at være et sted, hvor der er en god kultur.

Lederudvikling

Sikring af eksekveringskraft

 
Formål:
Øge eksekveringskraften, så der opnås hurtigere resultater, bedre produkter, færre fejl, mere salg eller noget helt andet. Lederudvikling kan være individuel eller teambaseret.

Indhold:
Skræddersyede forløb med værktøjer og øvelser, der sikrer at udviklingsprocessen fører til øget eksekveringskraft.

Udbytte:
Eksekveringskraften betyder, at organisationen oplever at forandringsprocesser gennemføres hurtigere, effektiviteten øges, med fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed

Teamudvikling

Styrk sammenhængskraften

  Formål: Øge teamets effektivitet. Løsne op for eventuelle relationelle problemer, eller forløse det sovende potentiale i det pågældende team Indhold: Aktiviteter afstemt med ledelsen. Afhængigt af problemet er der flere løsningsmuligheder. Udbytte: Teamet løfter sammenhængskraften og dermed produktiviteten. Organisationen mærker et mere effektivt og produktivt team, der performer bedre end før.

Personlig udvikling

Huscoach – et medarbejdergode

  Formål: Organisationen hjælper medarbejdere med at få løst problemer eller indfriet ambitioner privat eller professionelt. Indhold: Ugentlige eller månedlige sessioner med de medarbejdere, der anerkender værdien af en erfaren coach, der udfolder menneskeligt potentiale. Fuld fortrolighed mellem medarbejder og coach. Udbytte: Gensidigt medarbejdergode, for medarbejderen får arbejdet med personlige barrierer, som fører til en mere motiveret medarbejder. Organisationen får dermed en mere effektiv medarbejder, der er glad og stolt for sin arbejdsplads.

Talentudvikling

Investering i organisationens overlevelse

  Formål: Talentudviklingsforløb bruges til at udfordre og teste talenter i præcis de færdigheder eller kompetencer, som er vigtige for organisationen. Indhold: Planlægges og sammensættes efter organisationens behov, med fokus på det ønskede resultat. Udbytte: Talenter bliver anerkendt som vigtige for organisationen, og organisationen får vished for, hvor stort talentet er hos det enkelte talent

Stressforebyggelse

Organisationens oversete gevinst

  Formål: Træne mental modstandskraft, eller fjerne stressfaktorer. Indhold: Oplysning og videndeling om stressfaktorer, og/eller fælles mentaltræning, som værktøj til at træne medarbejderes mentale modstandskraft. Udbytte: Organisationen sparer mange penge på udgifter til sygemeldinger, vikarer, afløsere nye rekrutteringer mm. Medarbejderne oplever at deres arbejdsgiver anerkender vigtigheden af medarbejderes mentale trivsel.

Karrieresparring

Konkret personlig udvikling

  Formål: Sikre fastholdelse af medarbejdere, der potentielt kan være på vej væk. Eller kontrolleret afsked med forventning om genrekruttering i fremtiden. Indhold: Fast forløb med fokus på at øge medarbejderens bevidsthed om egne muligheder for fortsat karriere i organisationen, eller udenfor hvis nødvendigt. Udbytte: Medarbejderen får sparring på karrieremuligheder i organisationen, eller udenfor organisationen. Organisationen får skarpere billede af medarbejdersituationen.

Outplacement

Strategisk medarbejderfastholdelse

  Formål: Værdifuldt tilbud til opsagte medarbejdere, der oplever en organisation, der anerkender medarbejderens bidrag til organisationen. Indhold: Struktureret forløb, der fokuserer på at medarbejderen får sparring til nyt job. Udbytte: Medarbejderen bliver ambassadør for organisationen, da denne oplever at blive taget seriøst til det sidste.

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål som skaber mest mulig reflektion, og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

Morten Rotvit

Filialdirektør, Handelsbanken

Når jeg i min enhed har brugt Morten til udviklings- eller faciliteringsopgaver, har hans særlige evne til at facilitere gruppe processer med energi og begejstring både tilført viden og flyttet mindset hos tilhørerne. Mortens store faglighed indenfor ledelses- og organisationsudvikling gør, at han altid leverer med høj faglighed, troværdighed og humor, og det gør ham meget engagerende at samarbejde med. Ved vores seneste fælles projekt evnede han på kort tid, at opnå ekspertviden om lederrollens udfordringer i en agile organisationsstruktur.
Christina Gadeberg

Head of HR, Nordea

Book et møde