Stor dansk virksomhed med 600 ansatte

Forløb til projektledere i en større dansk IT virksomhed

“Jeg har lært mere om mig selv og hvordan jeg fremstår overfor interessenter især i kundemøder, med henblik på hvordan jeg kan udvikle mig på det område. Jeg har fået bekræftet min dygtighed. Jeg har fået boostet min selvtillid”
Projektleder, Stor dansk virksomhed med 600 ansatte, der leverer IT-løsninger til finanssektoren

Forløbet havde til formål at hjælpe en projektleder med at blive mere selvsikker i sin formidling overfor specielt styrende og krævende styregruppemedlemmer. Projektlederen ønskede at tro mere på sig selv i visse situationer, som krævede en højere gennemslagskraft, end den vedkommende havde før forløbets begyndelse.

 

Proces

Vi startede forløbet med en målsætningssession af projektlederens situation og behov. Projektlederen forklarede at opleve nervøsitet, frustration og negative tanker i forhold til vedkommendes evner. En af de værktøjer vi brugte undervejs, var en personanalyse af projektlederens lederprofil, med henblik på at give vedkommende indsigt i egen adfærd og triggers.

Baseret på dette formulerede vi 4 personlige målsætninger og udarbejdede en handlingsplan, til at forbedre projektlederens tankemønstre og handlingsmuligheder. Efter første møde var næste skridt for projektlederen at afprøve og justere vedkommendes kommunikation til en forsamling i et styregruppemøde.

I den efterfølgende session, deltog jeg i det møde projektlederen havde med sin styregruppe. På mødet observerede jeg sprogbrug, kropssprog, tonering osv. for at give projektlederen så specifik og relevant feedback på observationer fra mødet. Sessionen brugte vi til at drøfte hvilke lette tiltag projektlederen kunne tage, for at forøge sin gennemslagskraft.

Resultater

Efter endt forløb opnåede projektlederen en forbedret drivkraft og selvtillid. Dette kom til udtryk i en god dialog med en direktør og skarpere kommunikation til kundemøder. Som en markant forbedring tog projektlederen flere opgaver, der virkede ”skræmmende”, på sig og udførte dem.

Endvidere bidrog forløbet til et positivt syn på sig selv og indre ro, når det kom til egne evner og kommunikation. Hertil en større motivation for at arbejde mere på sig selv.

Læs mere om lederudvikling her.

 

Hvor tilfreds er du med forløbet generelt?

Hvor tilfreds erdu med Morten som Coach?

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Morten som coach?

BOOK ET MØDE