Derfor er commitment så vigtigt.

24. september 2019

Derfor er commitment så vigtigt

I mine coachingsessioner, med medarbejdere eller ledere der foregår 1:1, er commitment altid en fast del af samtalen.

Som coach er det min opgave, at gøre mit yderste for at sikre mig at fokuspersonen, (den person, som har fået coaching), har de optimale forudsætninger for, at lykkes med det vedkommende, har besluttet. Sådan, at fokuspersonen rent faktisk går ud og fører de ønskede handlinger ud i livet, som hun/han har sat sig for.

Uden commitment, vil der være en tendens til, at vi siger én ting, men gør noget andet.

Commitment i et team

På samme måde, er det også vigtigt med commitment i et team. Måske har du prøvet i dit team, at alle har sagt ja til en given opgave eller løsning, men at der ikke er blevet handlet, på det. Dels kan det handle om, kollektivets ansvarsunddragelse – altså, at alle teammedlemmerne har sagt ja, og i den forventning, at det er der nok en af de andre, der klarer.

Derudover kan det også handle om, at teammedlemmerne ikke har givet deres meninger tilkende, ikke er blevet hørt i tilstrækkelig grad, der kan herske en konfliktskyhed, som du kan læse om i mit tidligere indlæg.

Når teamet er handlingslammet

Nogle teams bliver simpelthen handlingslammet, i deres iver for at opnå total enighed, og dermed i virkeligheden ikke evner, at tage diskussionerne og komme videre derfra.

Teamet comitter sig til beslutninger og handlingsplaner

På den måde, er konflikterne og diskussionerne i et team vigtige. Selvom teammedlemmerne generelt er villige til at commite sig, gør de det ikke, hvis de ikke har givet deres mening til kende, for derefter rigtigt at kunne tilslutte sig løsningen.

Et team kan godt være uenige, men stadig comitte sig, som om alle helt fra begyndelsen, har tilsluttet sig en given beslutning, når bare teammedlemmerne høres og ved, at deres input er blevet overvejet.

Du får her et par afsluttende refleksions-spørgsmål:

Hvordan aflæser du inkongruens i dit team?

Hvordan kan du sikre dig ægte commitment i dit team?

Kontakt os

Har du brug for hjælp til at udvikle dig team, og skabe commitment i teamet, så kontakt erhvervscoaches Morten Brøgger (61 61 29 67) eller Tina Nielsen (60542274), og hør hvordan vi hjælper dig og dit team bedst videre.

Vi arbejder med Five Behaviors of a Cohesive teamTM, der er et ideelt værktøj til at arbejde med inden for teamudvikling, der ønsker at blive high performing. Det fantastiske ved dette værktøj er, at det både virker som analyse og eksekveringsværktøj. Det kan også kombineres med Everything DiSC© personprofilværktøjer.

Samarbejd med en erfaren professionel erhvervscoach med mere end 15 års praktisk erfaring med forandringsledelse, strategieksekvering og læring.

BOOK ET MØDE