Ejerlederes glemte lederudviklingsværktøj – 360 graders ledelsesevaluering!.

5. september 2023

Som ejerleder er det vigtigt at have et klart billede af ens styrker og udviklingsområder. En effektiv måde at opnå dette på er gennem en 360 graders ledelsesevaluering. Denne type evaluering giver ejerledere mulighed for at modtage feedback fra forskellige kilder i organisationen og få et helhedsorienteret perspektiv på deres præstationer.

Der er tre områder indenfor ledelse hvor du kan arbejde med at udvikle dine kompetencer:

3 områder indenfor ledelse

For hvert af disse ansvarsområder, findes der flere lag af udviklingsmuligheder. Skal du selv vælge hvor det er smartest at starte? Eller kan du faktisk indsamle værdifuld viden om hvor dine interessenter ønsker udvikling, sammenholdt med dine egne tanker?

 

Du har sikkert gættet det allerede! Det kan du godt!

 

Som ejerleder er det særdeles værdifuldt at vide om din egen vurdering er magen til andre interessenter i organisationen. Via evalueringen har du som leder alle muligheder for at arbejde med konkrete udviklingsmuligheder, som formentlig vil gavne dig selv, medarbejderne og organisationen som helhed. Man kan kalde det er Reality Check

 

Hvad er et Reality Check?

Som navnet indikerer, er et Reality Check et værktøj til dig som leder, der ønsker at arbejde med dit lederskab og blive en dygtigere ejerleder. Et Reality Check er i bund og grund feedback fra forskellige kilder som kolleger, medarbejdere og overordnede. Helt praktisk er det et spørgeskema med relevante spørgsmål om ledelse, hvor du vurderer dig selv og de andre adspurgte også vurderer din præstation som leder.

 

Hvad er fordelene ved Reality Check?

Fordelene er helt klart, at du får direkte feedback fra dine interessenter. Du får også et billede af hvor du måske har underkendt dine egne kompetencer og hvor du måske har nogle blinde pletter. Jeg har oplevet flere ledere, der er blevet positivt overraskede over svarene, fordi de er med til at give en klarhed over hvor styrkerne er og hvor der skal arbejdes med at udvikle kompetencer.

 

Hvad er opmærksomhedspunkterne ved et Reality Check?

Der er faktisk en del! Du skal selv være i stand til at håndtere den information, som rapporten giver dig. Har du en høj nok selvbevidsthed? Er du Selvbehersket? Det er nemlig afgørende at du ikke lader dig personligt angribe af feedback’en (det gælder i øvrigt i alle andre tilfælde af feedback) og reagerer uhensigtsmæssigt på den. Er der en høj nok grad af psykologisk tryghed i din organisations kultur? Hvis der ikke er, vil de data du får i rapporten ikke være valide, for folk tør ikke fortælle deres sandhed.

 

Hvordan gennemføres Reality Check?

Egentlig er det en ret simpel proces. Spørgeskemaet udsendes via mail til de interessenter som lederen har valgt skal deltage (medarbejdere, lederkolleger, lederens chef, evt. kunder). Hver enkelt person besvarer spørgsmålene i spørgeskemaet ærligt og konsekvent. Der er også mulighed for verbale kommentarer eller uddybninger af svarene. Alles svar samles anonymt i en rapport, der både viser de respektive scorer fra alle interessenter inkl. dig selv. Det tager normalt ca. 15-20 minutter at udfylde Reality Check.

 

Kan jeg ikke bare spørge mine interessenter om direkte feedback?

Jo bestemt, der er bare så mange forskellige vinkler på både spørgsmål og svar, som gør at svarene kan være svære at stole på. F.eks.:

  • Personen der skal svare, kan have svært ved at give feedback til dig
  • Det kan føles ubehageligt at give direkte feedback (det kender du måske selv😉)
  • Det kan (måske) virke intimiderende at give feedback direkte til dig

 Et Reality Check er dit vigtigste udviklingsværktøj som ejerleder, da det jo er dine nærmeste arbejdsrelationer, der er inputgivere til dine største styrker og dine vigtigste udviklingsområder. Et Reality Check giver dig et langt bedre fundament, for at udvikle de kompetencer, der skaber reel værdi i din virksomhed. Du får med andre ord et databaseret grundlag for at udvikle de kompetencer, der sikrer dig succes som ejerleder i fremtiden.

 

Hvordan kommer du i gang?

Udvælg en udbyder (Lederudviklingskonsulent, erhvervscoach, erhvervsspykolog) du er tryg ved og få lagt en plan for hvordan Reality Check kan hjælpe dig konkret med din lederudvikling.

 Vær modig og søg udvikling, til gavn for dig selv, dine medarbejdere og din virksomhed.

Samarbejd med en erfaren professionel erhvervscoach med mere end 15 års praktisk erfaring med forandringsledelse, strategieksekvering og læring.

BOOK ET MØDE