Konfliktskyhed kan stå i vejen for din succes.

12. august 2019

Skrevet af gæsteblogger Tina Nielsen

Om at være mellemleder og konfliktsky

Den anden dag havde jeg en mentaltræning opfølgnings-session, med en mellemleder, som i den forrige session, gerne ville af med hendes konfliktskyhed. Hendes positive hensigt med at undgå konflikter var, at hun bedst kunne lide, at der var harmoni i lederteamet – det var mere rart – også selvom hun ikke fik givet udtryk, for hendes holdninger og ideer. Samtidig så krævede det også, en del mod fra hendes side, at tage konflikterne og uoverensstemmelserne, når de opstod. Spekulationer om hvad de andre i teamet ville sige – og ikke mindst hendes leder – tilbageholdt hende fra, at give hendes meninger tilkende. Så var det nemmere, at lade være.

Konfliktskyheden slider på dig

Men, at være konfliktsky og holde hendes meninger og idéer tilbage, var begyndt at slide på hende i en sådan grad, at hun nu ville lave om på det. Hun vil med andre ord, fremadrettet gerne være i stand til, at tage konflikter og uoverensstemmelser, når de opstår, og give udtryk for hendes synspunkter på en konstruktiv måde.

Plan for forandring

Hvordan hendes konfliktskyhed, kommer til udtryk

Hvilke tanker og følelser der afslører, at der er en konflikt, som hun ikke har lyst til at tage hånd om.

Hvordan hun kan bruge denne viden til fremadrettet, når hun vil tage konflikter og uoverensstemmelser op.

Et andet område vi fik stillet skarpt på, er egenskaben mod. En styrke som hun gerne vil sætte i spil, så hun kom ud af den situation, som hun havde sat sig selv i. Ved at finde hendes ressourcer i andre situationer, hvor hun har vist og brugt hendes mod, fandt hun hendes egen strategi til at omsætte dét, til at komme hendes konfliktskyhed til livs i hendes lederteam.

Når strategien lykkedes

Ved opfølgnings-sessionen i tirsdags kunne hun fortælle om, hvordan hendes strategi var lykkedes – og ikke mindst hvor meget overskud og energi det gav hende, at handle anderledes, end hun plejede at gøre.

” Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg fik mere energi bagefter”

Derudover, har det også haft en positiv afsmittende effekt på lederteamet. Forstået på den måde, at lederteamet nu har fjernet den uhensigtsmæssige høflighed og nu diskuterer løsninger, og rent faktisk var endt ud med en beslutning, hvor alle i teamet var commitet til en plan. Dermed er lederteamet altså også blevet, mere effektivt.

Konfliktskyhed kan stå i vejen for din succes

Konfliktskyhed kan bremse din succes, som leder og ikke mindst i dit team. Derfor kan det være en god ide, at reflektere lidt over din egen tilstand. Punkterne ovenfor om at skabe bevidsthed, kan du også selv reflektere over i forhold til dig selv, hvis du oplever en snert af konfliktskyhed hos dig selv

At gå fra konfliktskyhed til at involvere sig

For at få et velfungerende team, er det vigtigt, at teammedlemmerne involverer sig i konflikter – store som små – hvor de har diskussioner om problemstillinger – effektivt og konstruktivt. For hvis der er en misforstået harmoni i teamet, hvor teammedlemmerne holder deres meninger og holdninger tilbage, for at undgå konflikter, så fører det ikke noget godt med sig.

Om et team involverer sig i konflikter eller ej, hænger blandt andet også sammen med, om de stoler på hinanden. Har teammedlemmerne tillid til hinanden, til netop at kunne have nogle åbne og konstruktive konflikter, så de bedste løsninger bliver fundet og alle arbejder commitet, om løsningen, så er teamet godt på vej mod, at blive et velfungerende og fantastisk team.

Jeg håber med dette indlæg, at du har fået inspiration til at stille skarpt på dig selv, og hvordan du har det med konflikter – måske har du også lidt konfliktskyhed, som kunne trænge til, at der bliver stillet skarpt på.

De bedste hilsner fra Tina.

Samarbejd med en erfaren professionel erhvervscoach med mere end 15 års praktisk erfaring med forandringsledelse, strategieksekvering og læring.

BOOK ET MØDE