Lederen som teamcoach.

4. april 2018

Én for alle og alle for én!

Hvornår har du sidst prøvet, at være i et team, hvor der var ”musketérånd”, som nogen kalder det? Du ved den her oplevelse af, at vi alle hjælper hinanden mod et fælles mål. Vi er med til, at udvikle hinanden gennem god feedback, og vi er åbne og ærlige overfor hinanden. Vi oplever kort sagt, at alle forsøger at hjælpe hinanden til, at være den bedste udgave af sig selv. Vi udfordrer hinanden på de aftaler, vi tidligere har indgået og drøfter disse, på en sober og konstruktiv måde. Vi rykker som team og alle er med. Teams, der er forpligtende overfor hinanden, de går ikke og gemmer på noget, eller taler i krogene. De er ærlige og åbne overfor hinanden, gennem f.eks. feedback på en opgave, eller på en kollegas opførsel. Det føles helt rigtigt, for alle kolleger at være ærlige og åbne overfor hinanden. De har oparbejdet en tillid gennem, forskellige konflikter, som er landet på en hensigtsmæssig måde.

Hvordan får du, som leder, medarbejderne til at være forpligtende overfor hinanden?

Er det overhovedet mit ansvar, som leder, spørger du måske? Så længe vores organisationer er bygget op som hierarkier, og organisationskulturen understøtter hierarkiet, så vil alle forvente, at du som leder er ansvarlig for, at få det til at ske. Så afsæt tid på teammøderne til, at lave teambuilding aktiviteter. I kan formentlig ikke gå ud i skoven, og kramme et træ, men der er uanede muligheder for teambuilding aktiviteter. Det betyder dog ikke, at det er dig, der skal udføre opgaven!

Hvilken aktivitet vil opbygge tilliden i teamet?

Min opfordring til dig som leder er, at du uddelegerer ansvaret for denne opgave, til en ny kollega hver uge. Du skal ikke gøre dig til dommer, om det er et godt eller mindre godt indslag, simpelthen bare knuselske alle de tiltag, der kommer til hvert møde. Det skal være et fast indslag, på et af de faste ugentlige møder, fordi det er så vigtigt for præstationerne, på den lange bane, at tilliden i teamet er i top.

Hvordan måles udviklingen?

En hjælp for dig som leder er, at finde noget målbart, du kan aflæse tilliden på. Det kan være medarbejdertilfredsundersøgelse, smileyordning på ugemødet, hvor tit du observerer dine medarbejdere, dele udfordringer med hinanden, eller noget andet – husk på, at det skal være målbart (SMART-modellen kan hjælpe dig på vej)

Hvad er effekten!

Du vil ret hurtigt opleve, hvor kreative og fantasifulde dine medarbejdere er, og de vil vokse af at have denne opgave. Det vil de første par gange måske være skræmmende for nogen, men efter nogle gange, vil selv de have tillid til processen, og opleve hvor værdifuld denne opgave er. De vil også selv være med til, at definere kulturen i teamet, da de jo selv bestemmer dybden af opgaverne. Det er vigtigt for tilliden i teamet, at der er en oplevelse af, at alle historier bliver håndteret fortroligt og respektfuldt.

Samarbejd med en erfaren professionel erhvervscoach med mere end 15 års praktisk erfaring med forandringsledelse, strategieksekvering og læring.

BOOK ET MØDE