Mentaltræningsbootcamp

Øg din mentale robusthed

Hvad er mentaltræning?

Mentaltræning er som ordet antyder træning af dit mentale immunforsvar. Mentaltræning er en overbygning af mindfulness, som allerede er meget anerkendt og veldokumenteret. Det har sin oprindelse fra sportens verden. For 50 år siden, blev det første gang anvendt til at optimere topatleters præstationer. Det er siden blevet tydeligt, at vores mentale processer, kan have afgørende indflydelse på vores præstationer og mentale immunforsvar. Det er med mentaltræning som med alt andet træning, det kræver at man træner for at komme i god “mental form”. Til gengæld er effekten, af at være i god mental form helt enestående.

Hvorfor mentaltræning?

Vi har alle oplevet at vi ikke tænker positive tanker i forbindelse med noget arbejdsrelateret eller privat. Der er ubegrænsede muligheder, for at ændre mentale mønstre hos dig selv. Lidt kækt formuleret, er mentaltræning positiv hjernevask! Ja! Mentaltræning handler om at skabe positive mentale mønstre i din hjerne, uanset om det er en professionel eller privat udfordring. Et mentalt mønster, er en overbevisning du har, om noget i dit liv. Det kan være ”jeg er en dårlig chef”, ”jeg kan ikke slå ordentligt til golfbolden”, ”det er svært at holde op med at ryge”, uanset hvad det mentale mønster er, så er det ikke andet end et mønster. Det kan ændres blot ved at lytte til det rigtige mentaltræningsprogram.

Hvordan mentaltræner man?

Man kan opdele mentaltræning i tre træningsfaser. De første to faser er “opvarmning” for at komme i så god mental form, at du virkelig kan rykke ved de mentale mønstre du har. Når du efter ca. 3 uger har trænet programmerne fysisk afspænding og mental afslapning, er du klar til at arbejde med de mønstre hos dig selv, du gerne vil ændre. Du skal prioritere 15 min. hver dag og bruge dem på dig selv. Der er efterhånden rigtig mange dokumenterede effekter ved at mentaltræne og metoden udforskes stadig, da effekten er “for god til at være sandt”.

4 ting

du skal vide om mentaltræning

1

Det kan, ikke ikke virke!

2

Det varer max 15 minutter

3

Der er ingen bivirkninger

4

Du skal ikke præstere
Udvalgte dokumenterede effekter ved mentaltræning:
E

Øget fokus og koncentrationsevne

E

Øget kreativitet og innovationskraft

E

Øget samarbejdsevne

E

Mindre temperament

E

Bedre relation mellem arbejdsgiver og arbejdstagere

E

Øget målindfrielse

E

Øget mental modstandskraft

E

Forbedret søvn

E

Forbedret selvværd

E

…Højere grad af glæde og tilfredshed

E

Styrket immunsystem

Optimer din mentale tilstand

Følg dette træningsprogram, for at optimere din mentale sundhed

Lyt til fysisk afspænding indtil du finder ro og kan fokusere på at mentaltræne i de fulde 15 min. Erfaringsmæssigt ca. 14 dage.  Derefter kan du lytte til mental afslapning, indtil du også har vænnet dig til det program. Derefter kan du veksle mellem de to programmer efter eget valg.

BOOK ET MØDE